Ønsker du å rette opp feil ved eiendomsskatten som eksempelvis at du har fått en faktura som ikke skal til deg, at eiendommen du har fått skatt på ikke er din, at eiendommens verdi er endret (eksempelvis på grunn av brann) eller andre konkrete feil, - kan du ta kontakt med Eiendomsskattekontoret direkte (se kontaktinformasjon til høyre). Det er flere endringer som ikke krever en egen klagebehandling.

Retting av feil


Før du velger å klage på eiendomsskatten kan det være nyttig å ta kontakt med Eiendomsskattekontoret for å høre om dette er nødvendig. Det er flere endringer som kan gjøres administrativt uten omfattende saksbehandling.

Dette gjelder blant annet om det er feil i kommunens eiendomsregister (matrikkelen). Da kan du ta kontakt med oss og så kan vi finne ut om dette er forhold som må ordnes med Kartverket eller om kommunen selv kan gjøre korrigeringen.

Dersom du mottar en faktura som du mener ikke skal til deg, kan også Eiendomsskattekontoret hjelpe deg med det. Faktura må bli sendt til en tinglyst eier av eiendommen, og sendes kun til én. Dersom dere er flere tinglyste eiere på eiendommen må dere bli enige om hvem som skal motta fakturaen.

Feil i utskrivingsvedtaket (det som står på eiendomsskatteseddelen du har mottatt) kan være rene regne- eller skrivefeil, at en eierseksjon ikke har fått bunnfradrag, at skatten er skrevet ut til feil debitor eller andre forhold.