Retting av feil

Før du velger å klage på eiendomsskatten kan det være nyttig å ta kontakt med Eiendomsskattekontoret for å høre om dette er nødvendig. Det er flere endringer som kan gjøres administrativt uten omfattende saksbehandling. Dette inkluderer blant annet:

  • Feil i eiendomsregisteret: Bygningens størrelse, tomtegrense, tinglysning
  • Feilsendt faktura
  • Feil i utskrivingsvedtaket: Regne- og skrivefeil, at det mangler bunnfradrag, feil i takstskjemaet

 

Klage

Det er to klageinstanser som håndterer ulike henvendelser. Dersom du har fått eiendomsskatten din beregnet med utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi må du klage til Skatteetaten. Er du usikker på hvordan din eiendomsskatt er beregnet? På eiendomsskatteseddelen din står det "Formues-grunnlag Bolig" dersom det er brukt boligverdi fra Skatteetaten. Dette gjelder for de fleste boligeiere på Askøy. Alle andre klager kan leveres til Eiendomsskattekontoret i kommunen.

 

Til Skatteetaten

De aller fleste med boligeiendom som har fått eiendomsskatt, har en boligverdi fra Skatteetaten som benyttes til å beregne eiendomsskatten. Dette er den samme verdien som brukes til å bestemme formuesverdien (likningsverdien) for boligen. Du trenger ikke å melde fra til kommunen om du klager på boligverdien. Dersom Skatteetaten endrer boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten automatisk. Er verdien endret for tidligere år anbefaler vi at du tar kontakt med oss når du får vedtaksbrevet fra Skatteetaten.

 

Til kommunen

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved beregnet eiendomsskatt til kommunen ved å bruke lenken nedenfor. Dette gjelder for alle næringseiendommer og private eiendommer som har fått takst beregnet av kommunens Eiendomsskattenemnd og ellers alle som har fått beregnet eiendomsskatt, men som mener det er noe galt ved denne. Dersom det er takstvurderinger du er uenig i bør du sende inn en klage på vanlig måte.

 

Hvis du ikke har anledning til å klage elektronisk må du sende en skriftlig klage til Eiendomsskattekontoret. I klagen må du angi eiendommens gårds- og bruksnummer (finn ditt nummer her) og hva du mener er feil i skatteberegningen. Eiendomsskattekontoret kan også sende deg et skjema per post.

 

Fristen for å klage til kommunen er seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din blir sendt. Det betyr at fristen for å klage til kommunen for 2018 var senest 16. april. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn klage. Klager innsendt etter fristen vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.