Hva som er bestemt

I 2018 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen. Kommunestyret har bestemt at skattesatsen skal være 2 promille for alle typer eiendom og det er vedtatt et bunnfradrag for alle boliger på kr. 400.000 som trekkes fra eiendommens verdi før skatten beregnes.

Les mer om den politiske prosessen og vedtakene her:


Gjelder dette meg?

Dersom du er eier (hjemmelshaver) av en eiendom i Askøy kommune gjelder sannsynligvis denne bestemmelsen deg. Det er likevel noen eiendommer som enten har fritak eller som kan få fritak

Hvert år legges det ut en skatteliste med oversikt over alle eiendommer og hvilken skatt som er beregnet for disse. I tillegg legges det ut en liste over alle eiendommer som har fritak fra beskatning.

Skattelistene er tilgjengelige her: • Eiendomsskattelister for 2018


Hvor mye skal jeg betale?

Dersom du har fått eiendomsskatt på din eiendom skal du motta en skatteseddel. I 2018 blir denne sendt ut innen 1. mars. På denne står det hvor mye kommunen har beregnet at du skal betale i eiendomsskatt samlet for hele året.

For de fleste boligeiere vil det være boligverdien fra Skatteetaten (kalt formuesgrunnlag i eiendomsskatteloven) som er grunnlag for beregningen av eiendomsskatten. For alle eiendommer som ikke har en slik boligverdi må kommunen foreta en taksering. Det gjelder blant annet alle næringseiendommer. Taksten vedtas av Eiendomsskattenemnda.

Se vår kalkulator og beregningsmetode for eiendomsskatten her:

Slik beregnes eiendomsskatten


Når skal eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten betales kvartalsvis (sammen med de kommunale avgiftene).

Les mer om betaling her:

Betaling