Slik betaler du eiendomsskatt i 2018

Eiendomsskatt og kommunale avgifter

Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseiere i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt.

Betales i fire terminer

Eiendomsskatten skal betales i fire deler med følgende betalingsfrister:
- 1. mars (første kvartal)
- 1. juni (andre kvartal)
- 1. september (tredje kvartal)
- 1. desember (fjerde kvartal)

Skatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage.


Faktura og eierrepresentant

Fakturaen blir sendt ut som giro i posten. Fakturamottakeren kan da benytte betalingsinformasjonen til å opprette Avtalegiro og/eller eFaktura. Dersom du allerede har eFaktura eller avtalegiro for kommunale avgifter, vil du motta fakturaen for eiendomsskatten på samme måte. Merk imidlertid at noen får kommunale avgifter sendt samlet til sameiet, mens eiendomsskatten sendes ut per seksjon.

Kontonummeret er 6515.05.13949. Husk å benytte riktig KID-nummer ved innbetaling.

Er beregnet eiendomsskatt mindre enn 200 kroner, kreves den ikke inn, og det blir heller ikke sendt faktura. Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer eierskifte i løpet av skatteåret, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de vil fordele eiendomsskatten.Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser den totale skatten for hele eiendommen.

Askøy kemnerkontor krever inn skatten på vegne av kommunen.

Endre fakturamottaker

Fakturamottaker for eiendomsskatten er i utgangspunktet samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen. Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvar for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen.

For å endre fakturamottaker kan du ta kontakt med avdeling vann og avløp, ved Randi Granøe, tlf: 56 15 89 50 (mandag-fredag 08:00-15:30).

Betalingsvansker

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn skatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter eiendomsskatteloven. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.