Salgs- og skjenkebevilling

  • Butikker og serveringssteder som vil selge eller skjenke alkohol må søke til kommunen ved Kommuneadvokaten.

Ambulerende skjenkebevilling

  • Organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å skjenke alkohol til ett (eller flere) arrangement må søke om ambulerende skjenkebevilling. Disse søknadene behandles av Kundetorget.

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling

Gebyr for behandling a søknad om ambulerende skjenkebevilgning er for året 2021 pålydende 390,- 


Lenker


Kontakt avdeling