Hva gjør vi?

Byggesak og private planer er ansvarlig for behandlingen av byggesøknader i kommunen. Seksjonen behandler alle typer bygge- og delingssaker, og fører tilsyn med at plan- og bygningsloven følges i kommunen.

Seksjonen behandler også private reguleringsplaner.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Leder: Iris Bjørnseth

Telefon: 56 15 80 88

E-post:

 


Henvendelser kan rettes til:

Byggesaksvakten: 952 90 380