Formål

LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) er substitusjonsbehandling for mennesker med opiatavhengighet.

Lar er en behandlingsmetode hvor medisin mot opiatavhengighet er en del av behandlingsopplegget. I tillegg er ofte fastlege, Avdeling for rusmedisin og NAV viktige aktører inn i det videre rehabiliteringsløpet.


Målgruppe

Mennesker som er avhengig av opiater.


Søknad

Rus- og psykisk helsetjeneste er henvisende instans til Avdeling for rusmedisin vedrørende legemiddelassistert rehabilitering (LAR).


Krav til søker

Det er Avdeling for Rusmedisin som vurderer om du har pasientrettigheter og fyller vilkårene for LAR behandling.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis 


Back to top