Formål

Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus er henvisende instans til offentlig rusbehandling i regi av Avdeling for rusmedisin. Behandling kan gis poliklinisk eller i døgnbehandling.

Pårørende kan også henvises til pårørendebehandling.

Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus har ansvar for oppfølging i, under og etter behandling hvis pasient ønsker oppfølging.


Målgruppe

Mennesker som strever med rusavhengighet i form av alkohol, legemidler, sentralstimulerende, opiater o.l.


Krav til søker

Det er Avdeling for rusmedisin som vurderer om du har pasientrettigheter og fyller vilkårene for behandling.

Avdeling for rusmedisin har 10 virkedager til å besvare søknad om rusbehandling.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Back to top