Formål

Tilbud om hasjavvenning

Dette er et tilbud for deg som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha hjelp til det. Tilbudet er også for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver.

Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvenningsprogrammet på 8 uker eller mer, bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler og samtaler med pårørende.

Med hasjavvenning mener vi avvenning fra både hasj, marihuana og cannabisolje. Tilbudet tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Mange har forsøkt å slutte, men avbryter forsøket da det dukker opp ubehag etter et par dager. Rastløshet, svette, irritasjon, følelsessvingninger, søvnproblemer og intense drømmer er vanlige abstinensreaksjoner da du ikke lenger røyker cannabis.


Rusmiddeltesting av ungdom

Rusmiddeltesting er et verktøy i Ungdomshelsetjenestens arbeid og kan benyttes ved oppfølgning av ungdom med kjent rusmiddelbruk, ved mistanke om rusmiddelbruk eller for å forebygge rusmiddelbruk.

Formålet for prosedyren er å redegjøre for bruk av rusmiddeltesting, gjennomføring av rusmiddeltesting og bruk av resultater fra rusmiddeltester i arbeid med ungdommer i Ungdomshelsetjenesten.

Prosedyren vil også redegjøre for samarbeid mellom ulike tjenester kommunen og mellom ungdomshelsetjenesten og Politiet. Prosedyrene er utformet i med bakgrunn i Helsedirektoratets veileder ”Prosedyrer for rusmiddeltesting” IS-2231.


Hva koster det?

Tilbudet er gratis


Kontakt avdelingen

Back to top