Veterantjenesten er en landsdekkende krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.

Telefon: 800 85 000 

Telefonen er betjent i tiden kl. 08.00 – 15​​.00 på hverdager.

Etterreaksjoner etter internasjonale oppdrag

Veteraner ikke er noen ensartet gruppe. Det er store innbyrdes forskjeller – blant annet avhengig av militær identitet, trening og erfaring. Sivilt personell kan påregne mange av de samme etterreaksjonene som militært personell.

De aller fleste veteraner må regne med ubehagelige stressreaksjoner i tiden etter krigsopplevelser. Hyperaktivitet, vaktsomhet, skvettenhet, kort lunte, søvnproblemer, mareritt og varhet for lyder er klassiske symptomer. Konsentrasjonsevnen er svekket. Hos de fleste forsvinner dette etter en tid, men noen vil trenge profesjonell hjelp når symptomene ikke gir seg.

For noen vil krigsopplevelsene komme på toppen av ubearbeidede påkjenninger fra tidligere i livet.

Stressreaksjoner kommer tydeligst frem i nære relasjoner. Vi oppfordrer derfor pårørende til å kontakte Veterantjenesten, familievernkontoret, kommunepsykologen eller fastlegen dersom stress-symptomene ikke har gitt seg et halvt år etter hjemkomst. 


Back to top