Veterantjenesten er en landsdekkende krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.

Telefon: 800 85 000

Etterreaksjoner etter internasjonale oppdrag

Veteraner ikke er noen ensartet gruppe. Det er store innbyrdes forskjeller – blant annet avhengig av militær identitet, trening og erfaring. Sivilt personell kan påregne mange av de samme etterreaksjonene som militært personell.

De aller fleste veteraner må regne med ubehagelige stressreaksjoner i tiden etter krigsopplevelser. Hyperaktivitet, vaktsomhet, skvettenhet, kort lunte, søvnproblemer, mareritt og varhet for lyder er klassiske symptomer. Konsentrasjonsevnen er svekket. Hos de fleste forsvinner dette etter en tid, men noen vil trenge profesjonell hjelp når symptomene ikke gir seg.

For noen vil krigsopplevelsene komme på toppen av ubearbeidede påkjenninger fra tidligere i livet.

Stressreaksjoner kommer tydeligst frem i nære relasjoner. Vi oppfordrer derfor pårørende til å kontakte Veterantjenesten, familievernkontoret, kommunepsykologen eller fastlegen dersom stress-symptomene ikke har gitt seg et halvt år etter hjemkomst. 


Formål 

Veterantelefonen tilbyr

 • akutt psykososial assistanse
 • råd og veiledning om riktig instans for videre behandling og oppfølging
 • i spesielle krisesituasjoner kan vi også møte deg for en samtale

Når kan jeg ringe?

 • du er i en krisesituasjon og trenger noen å snakke med
 • du trenger råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon
 • veterantelefonen er åpen døgnet rundt, alle dager

Krav til søker

Der er ingen krav til søker


Hva koster det?

Tjenesten er gratis - du betaler vanlig telefontakst.


Hva skjer når jeg ringer?

Du vil bli møtt av erfarne medarbeidere med kjennskap til veteraners spesielle erfaringer og behov. De har spesialkompetanse i å møte mennesker i akutte kriser. I tillegg til akutthjelp og samtaler kan de kan hjelpe deg med å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser etter behov:  NAV, advokat, psykolog/psykiater, familievernkontor.


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen