Formål

Et tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet. Barn og unge prioriteres ved tildeling av støttekontakter.


Hva får du?

 • Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter.
 • Målsetting for hjelpen blir utarbeidet i samarbeid med deg.
 • Tjenesten kan organiseres på tre måter:
  • individuelt
  • i aktivitetsgruppe
  • som et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning.

Hva koster det?

 • Tjenesten er gratis.
 • Du må selv dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat, osv. Du må også dekke utgifter til transport, som for eksempel buss eller privat bil.

 • Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang mange steder. 

Søknad og søknadsfrist

 • Søknader behandles etter hvert som de kommer inn og vil bli individuelt behandlet og sett opp mot kommunens andre aktivitetstilbud.

Kontaktopplysninger