Askøy kommune har flere tjenester for deg som har psykiske helseutfordringer. Du kan søke selv, men vi vil be fastlegen eller behandleren din om å sende oss en henvisning. Tilbudet du får avhenger av din psykiske helsesituasjon, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Formål (Hva får du?)

Hjelp og veiledning til å fremme god psykiske helse.

Tilbudene kan være:

 • oppfølging og samtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • støtte til bedring og mestring
 • gruppetilbud som for eksempel depresjonsmestring, angst-  og samtalegrupper
 • tilbud om kurs  ved frisklivssentalene

 

 


Søknadsfrist 

Løpende opptak, men noen av behandlingsgruppene har søknadsfrist 2 ganger årlig (mai og november).

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt Psykiatrisk legevakt.

Psykisk sykdom

Vi anbefaler at du i samråd med din fastlege avklarer om du skal henvises til spesialisthelsetjenesten eller den kommunale psykiske helsetjenesten.


Krav til søker

 

 • over tid har du erfart at  psykiske helseutfordringer går ut over daglige funksjoner
 • du må oppholde deg i Askøy kommune og være fylt 18 år

 


Hva koster det?

Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid. Enkelte kurs og aktiviteter kan imidlertid koste noe i tillegg. Kostnadene vil variere, og du vil motta informasjon om det som gjelder for deg.


Søknadsbehandling

Når vi mottar en henvisning eller blir kontaktet direkte, vil vårt Inntaksteam behandle henvisningen. Du blir så kontaktet av en av våre medarbeidere og dere finner i fellesskap fram til en tid for et møte slik at behandlingen din kan planlegges.


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

 


Kontakt avdelingen

 

Back to top