Sosialt samvær rundt et godt måltid kan for mange være et høydepunkt i hverdagen.  

Formål (Hva får du?)

I middagsgruppen får du treffe andre likesinnede og slått av en prat, samtidig som du får servert et varmt middagsmåltid. Måltidet er planlagt og tilberedt av brukere i samarbeid med ansatte ved Rus og psykisk helse. Middagen er hver tirsdag fra kl. 14:30. til kl. 17:00 i perioden 8. januar til 18. juni 2019. Avvik fra dette annonseres på vår Facebookside "Aktivitetssenteret"


Søknadsfrist

Fortløpende opptak til gruppen


Krav til søker

 • Bosatt i Askøy Kommune
 • Over 18 år
 • Må ha oppfølging av vårt FACT-team

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.


Søknadsbehandling

Søknad og søknadsbehandling ikke nødvendig så lenge kravene til søker er oppfylt


Klage

Klage på vedtak om helse og omsorgstjenester

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø


Kontakt avdelingen


• Lenke til siden til ansvarlig avdeling