Formål 

Vi vet at terskelen for å søke hjelp for psykiske vansker ofte kan være høy. I tillegg er det anslått at halvparten av dem som trenger behandling for milde til moderate angst- og depresjonslidelser, ikke får hjelp.

Assistert selvhjelp er et nettbasert lavterskel behandlingstilbud for:

  • Mestring av angst
  • Mestring av Depresjon
  • Søvnvansker
  • Stress, utbrenthet og belastninger
  • Bekymring og generalisert angst

Programmet kan gjøres på egenhånd hjemme, eller med oppfølging fra helsepersonell.


Søknad

Du trenger en kode for å få tilgang til programmene:

1.     Send en e-post til for å få tilsendt kode. Skriv gjerne ønsket program i e-posten.

2.     Trykk her for å komme til nettsiden assistert selvhjelp. 

3.     Legg inn koden du har fått tilsendt av oss.

4.     Lykke til!


Krav til søker

Søker må være innbygger i Askøy kommune, eller for tiden oppholde seg i kommunen.


Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 


Back to top