Formål 

COS (Circle of Security) er et foreldreveiledningsprogram som har til hensikt å styrke tilknytning og kontakt mellom barn og foreldre. Gjennom bruk av trygghetssirkelen (Circle of Security) lærer foreldre hvordan de kan styrke båndene til barna, forstå barna enda bedre, og hjelpe barna til å bli tryggere og mer fornøyd med seg selv.

Tema som blir tatt opp i gruppen er blant annet: 

  • Trygg tilknytning 
  • Hvordan forstå barnets behov 
  • Hvordan møte barnets behov 
  • Emosjonsregulering 
  • Brudd og reperasjon i relasjoner

COS er et veiledningprogram som er utviklet i USA og har vært i bruk i Norge siden 2010.

Foreldrene møtes i grupper på 6-8 deltakere. Gruppen følger et fast program og har ledes av to terapeuter. Hver gruppe møtes 8 ganger, 1 ½-2 timer hver gang.

Tilbakemelding fra foreldre er at mange har god nytte av veiledningen.


Krav til søker

Veiledningsgruppene er åpne for foreldre med barn i alderen 0-10 år.


Hva koster det?

Tilbudet er gratis 


Søknadsbehandling

Veiledningsgruppene går flere ganger per år. 

 

Du kan søke om å delta på veilendingsgruppen ved å henvende deg til Psykologtjenesten eller snakke med din helsesykepleier. 

Skriv ut skjemaet og send det til:

Psykologtjenesten, Askøy kommune eller Rus- og psykisk helsetjeneste
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

 

Du kan også ringe familieveileder på telefon: 930 19 105

 

Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per  e-post.  Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon. 

 


Kontakt avdelingen