Formål 

Denne gruppen er for barn som av og til får det vanskelig på grunn av frykt for noen spesielle ting eller opplever å være generelt engstelig. 

I gruppen møter man andre barn som har det slik, og vi vil sammen jobbe med hvordan mestre følelser av engstelighet gjennom ulike aktiviteter og oppgaver.

Tema som jobbes med i gruppen er

  • Bli kjent og bli trygg i gruppen
  • Mestring av følelser
  • Tanker som påvirker følelser
  • Endring av tanker
  • Problemløsning
  • Positivt selvskjema

Siden hjemmet er barnas viktigste treningsarena i denne alderen, vil også foreldrene delta i noen av gruppemøtene – enten sammen med barna eller i egen veiledningsgruppe for foreldre. 

Gruppen går over 8 ganger med ukentlige møter på 1 1/2 time hver gang. 

Programmet er basert på kognitiv atferdsterapi. Hjemmeoppgaver er en viktig del av gjennomføringen av gruppen.


Krav til søker

  • Barnet må være mellom 8-12 år.
  • Foreldre eller omsorgsperson må ha anledning til være tilstede på noen av timene. 
  • Barn og foreldre må være motivert til å møte andre med tilsvarende vansker i en gruppe. 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 


Søknadsbehandling

Gruppen har oppstart flere ganger i året. Du kan når som helst melde deg på kurset.

Ønsker du å delta?

 

Back to top