Formål

Denne gruppen er for deg som av og til får det vanskelig på grunn av overdreven grubling og bekymring. I gruppen møter du andre som har det slik, og vi vil sammen jobbe med hvordan vi kan mestre ubehagelige tanker og følelser i hverdagen. 

Tema i gruppen er blant annet: 

  • Bli kjent og introduksjon 
  • Grubling og bekymring 
  • Kontroll og oppmerksomhetsøvelser
  • Antagelser rundt bekymring
  • Gamle strategier og innføring av nye strategier 

Ettersom folk rundt deg er en viktig del av hverdagen din, vil det på en av samlingene være mulighet til å ta med seg en pårørende. 

Innholdet i gruppen er basert på prinsipper hentet fra metakognitiv terapi. Dette er en metode som egner seg godt for denne typen vansker. 

Gruppen legges opp som en kursrekke, og du vil få tildelt kursmateriell og noen oppgaver du skal øve på hjemme. Det er opp til hver enkelt å bestemme hvor personlig man vil være i gruppen. 


Krav til søker

  • Søker må være bosatt i Askøy kommune.
  • Søker må være over 16 år 
  • Søker må være motivert for å jobbe med egne vansker i gruppe. 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis


Søknadsbehandling

Gruppen har oppstart flere ganger i året. Du kan når som helst melde deg på kurset.

Ønsker du å delta?

Back to top