Formål 

DUÅ (De Utrolige Årene) er et foreldreveiledningsprogram som har som overordnet mål å fremme gode og utviklingsstøttende relasjoner mellom barn og nære voksne, samt positive samspill barn imellom.

Tema som blir tatt opp i gruppen er blant annet:

  • Styrke barns sosiale ferdigheter, emosjonsregulering, utholdenhet, språk- og begrepsferdigheter
  • Bruke ros og tilpassede belønninger for å oppmuntre barnet til å samarbeide 
  • Positiv grensesetting 
  • Håndtering av uønsket atferd. 

Foreldrene møtes i grupper på 6-12 deltakere. Gruppen følger et fast program og ledes av to veiledere. Hver gruppe møtes ukentlig over cirka ett semester, 2 ½ time hver gang. 

DUÅ er utviklet i USA og har vært i bruk siden 1999 i Norge.  Forskning viser god effekt.


Krav til søker

  • Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn eller flyktninger med barn i alderen 3-12 år
  • Søker ønsker å lære om å fremme positivt foreldreskap, styrke sosial kompetanse og forebygge atferds- og sosiale vansker. 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis 


Søknadsbehandling

Gruppen har oppstart vår og høst. 

Du kan søke om å delta på veiledningsgruppen ved å henvende deg til Psykologtjenesten i Askøy, eller snakke med din helsesykepleier.

  • Send gruppens navn og ditt telefonnummer på  e-post.Gruppeleder vil da ta kontakt med deg for mer informasjon om deltagelse.
  • Du kan også melde deg på gruppe eller kurs ved å ringe Psykologtjenesten på telefon. 56 15 85 10. Den er åpen mellom 10:00-12:00 tirsdager og torsdager. 

Alternativt, kan du henvende deg til Psykologtjenesten per post: 

Skriv ut skjemaet og send det til:

Psykologtjenesten, Askøy kommune eller Rus- og psykisk helsetjeneste
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

 


Kontakt avdelingen

Back to top