Formål 

Dette er en gruppe for personer som sliter med angstplager. 

Gruppens formål er å gi deltakerne både en teoretisk forståelse for angst og angstsymptomer og å gi dem konkrete verktøy som de kan bruke til
å jobbe med egen angstproblematikk.

Tema vi gjennomgår er blant annet:

  • symptomer på angst
  • det kroppslige grunnlaget for angst
  • innføring i ulike begreper og fenomen knyttet til angst
  • ulike måter å mestre angst
  • grubling og bekymring
  • hvordan finne balanse i hverdagen.

 

Gruppen består av 8-12 deltagere som alle sliter med angstproblematikk. Samlingene ledes av psykolog og psykisk helsearbeider. 
Gruppen vil møtes ukentlig i 8 uker, 2 timer hver gang. 

 


Krav til søker

  • Søker må være bosatt eller oppholde seg på Askøy 
  • Søker må være over 18 år
  • Søker må være motivert for å jobbe med egen angst sammen med andre

Hva koster det?

Tilbudet er gratis


Søknadsbehandling

Gruppen har oppstart flere ganger i året. Du kan når som helst melde deg på kurset.

Ønsker du å delta?

 

 

Back to top