Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv rykker varaordføreren opp som ordfører, jf § 9 punkt 2.

  1. Varaordføreren skal til enhver tid søke å være oppdatert på de arbeidsoppgaver som ordføreren har og saker som er av særlig interesse for kommunen, idet vervet som varaordfører innebærer en kontinuerlig beredskap for å kunne tre inn i ordførervervet på kort varsel.
  2. Varaordføreren møter, med talerett, som ordførerens representant i de kommunale organ ordføreren bestemmer, jf kommuneloven § 9 pkt. 4.
  3. Varaordføreren overtar representasjonsoppdrag etter avtale og samarbeid med ordføreren.
  4. Varaordføreren tar stilling til, eventuelt etter samtaler med ordføreren, hvilke høringsuttalelser som skal forelegges til politisk behandling.
  5. Varaordføreren er kommunens faste representant i forbindelse med NRK sin faste innsamlingsaksjon, samt utvalg for vennskapssamarbeid.
  6. Ordføreren og varaordføreren finner en hensiktsmessig arbeidsdeling på områder dette er naturlig.