Ravnanger ungdomsskole har ca. 260 elever fordelt på 10 klasser, 3 klasser på både 8. og 9. trinn og 4 klasser på 10.trinn. Vi er vel 40 ansatte. Skolen arbeider for tiden med et prosjekt for et trygt og godt læringsmiljø der målet er null mobbing. Vi samarbeider med skolene i kretsen om dette.Skolen er med i MOT.

Skolen ble bygget i 1985 og ligger sentralt midt på øya, ca. 10 km fra Askøybrua. Vi tar mot elever fra Davanger, Hanøy, Haugland og Tveit skoler.

Vi har gode friarealer med natur, vann, utendørs baner og et stort friidrettsanlegg med idrettshallen Askøy Forum i skolens nærområde. Skolen har også egen kultursal / teatersal i Ravnanger grendahus.


Skolens visjon og verdier


Ledelse


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Jorunn Lokøy
Trefftid: Hver tirsdag og torsdag og annenhver onsdag (partallsuker)
Telefon: 416 18 609
send e-post til Jorunn Lokøy


Råd og utvalg


Spesielle tiltak


Nyttige lenker