Ravnanger ungdomsskole har ca. 290 elever fordelt på 11 klasser. Vi er vel 50 ansatte. Skolen arbeider for tiden med et prosjekt for et trygt og godt læringsmiljø der målet er null mobbing. Vi samarbeider med skolene i kretsen om dette.Skolen er med i MOT.

Skolen ble bygget i 1985 og ligger sentralt midt på øya, ca. 10 km fra Askøybrua. Vi tar mot elever fra Davanger, Hanøy, Haugland og Tveit skoler.

Vi har gode friarealer med natur, vann, utendørs baner og et stort friidrettsanlegg med idrettshallen Askøy Forum i skolens nærområde. Skolen har også egen kultursal / teatersal i Ravnanger grendahus.

Kontakt skolen: 56 15 56 00


Skolens visjon og verdier

"Læring og trivsel for alle"

Våre kjerneverdier

Respekt, trygghet, tydelighet og rettferdighet– læring på alle nivå – gode relasjoner- engasjement for oppdraget vårt.

Kjerneverdiene skal gi retning til arbeidet vårt ved skolen,prioritere det vi legger vekt på for å gjøre oss til en god skole for alle.

Å styre mot et mål der visjon og verdier alltid skal reflekteres i våre handlinger er en viktig oppgave.

Men om vi ikke på alle områder er der i dag skal vi alltid ha som målsetting å bli bedre!


Ledelse


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Lise Frostad- Solberg

Trefftid: Tirsdag og torsdag, fredager 1230-1430

Telefon: 408 06 166

E-post: 

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg tilbake.

 


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg


Spesielle tiltak


Nyttige lenker

Back to top