MOT i ungdomsskolen

Ravnanger ungdomsskole deltar i MOT programmet som del av kommunens satsing på å bedre skolemiljøet. Arbeid med MOT-programmet er forpliktende for alle ungdomsskolene på Askøy.

Skolen vår har to egne "instruktører" som skal gjennomføre MOT opplæring med klassene. Det er helsesykepleier Jorunn Lokøy og miljøarbeider Hogne Mjeldstad som er tilsatt ved skolen.

MOT-programmet har en modell der lokalsamfunn skal jobbe sammen med ungdom, en såkalt helhetsmodell. Denne består av et program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarenaer.

MOT i ungdomsskolen er et pedagogisk program der elevene møter til leksjoner 15 ganger over 3 år. Også gjennom ung-til-ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

  • Det gjennomføres også to MOT-besøk med foreldre og foreldre/ungdom.
  • Det blir hvert år gjennomført Ungdom Med MOT-skolering for elever på 9. trinnet, som besøker 7. trinnet tre ganger for blant annet å gjøre overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen lettere.

Følg MOT i Askøy på Facebook

Back to top