Barnehagen har et Samarbeidsutvalget (SU) som skal sikre samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Styrer skal sørge for at saker av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet skal forelegges SU. Utvalget består av representanter fra foreldre og personalet i likt antall, samt en representant fra eier. Styrer møter og har uttalerett. Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre. Foreldreråd og SU er viktige samarbeidsorgan for å ivareta fellesinteresser i foreldregruppa, og sikre medvirkning i barnehagens arbeid.

Hanøy-Ramsøy er EN barnehage, fordelt på to hus med felles administrasjon og et felles samarbeidsutvalg (SU).

Representanter i SU: 2022-2023

Ramsøy

Foreldrerepresentant og leder 

Sonja Theodora Vågene

Vara

Anne Skaar Ludvigsen

 Trollstuen

Foreldrerepresentant            

Stine Yttervoll Lepsøy

Vara                                         

Renate de Cartier

Huldrestuen

Foreldrerepresentant

Kristine Alette Jønsson

Vara                                          

Isabelle Aasebø Nilsen

 

Ansatte representant

Trollstuen

Henriette Haraldsen

Epost:

Huldrestuen

Toril Tveit

Epost:

Ramsøy

Linda Larsen

Epost: Linda

             

Politisk representant

Politisk representant

Stig Atle  Abrahamsen

Epost:
Tlf. 90 55 70 78

Vara

Vibecke Eliassen 

Epost:  

Tlf. 917 66 021

Back to top