Hva gjør vi?

Seksjonen har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø på overordnet nivå via kommuneplan og på detaljnivå via offentlige reguleringsplaner.

Plan og utvikling ivaretar også arbeidsområdene landbruk, skogbruk, miljø, forurensing, akvakultur og kartverk.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Leder: Eva Herdlevær

Telefon: 56 15 81 17

Vakttelefon: 976 11 458

Rapporter og dokumenter