Hva gjør vi?

Seksjon oppmåling har ansvar for oppmålingsforretning, matrikkelføring, seksjonering og adressering.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Leder: Gro Søvik

Telefon: 56 15 81 43

Mobil: 970 51 791

Oppmålingsvakten: 970 51 872

E-post: