Hva gjør vi?

Avdelingens ansvarsområde er kommuneplanen (arealdel og samfunnsdel), kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, private planer og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, matrikkelføring, konsesjon, landbruk og miljø.

Seksjoner

Ledelse

Fagsjef: Knut Natlandsmyr

Telefon: 56 15 80 83 / 970 51 890
e-postknut.natlandsmyr@askoy.kommune.no

Seksjonsleder Byggesak og private planer

Iris Bjørnseth
Telefon: 56 15 80 88
e-post iris.bjornseth@askoy.kommune.no

Seksjonsleder Oppmåling

Gro Søvik
Telefon: 56 15 81 43
e-postgro.sovik@askoy.kommune.no

Seksjonsleder Plan og utvikling

Eva Herdlevær
Telefon: 56 15 81 17
e-post eva.herdlever@askoy.kommune.no