Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget

Elevrådsrepresentanter:

 • Maja P Arnesen
 • Sara Moskvil Tjore

FAU-representanter

 • Monica Solheim Ingebrigtsen
 • Kari Hjelm
 • Ørjan Willard

Pedagogisk personale:

 • Marianne G. Tveten

Andre ansatte:

 • Kari Tveitnes

Kommunens representanter:

 • Lise Jakobsen (rektor)
 • Rafael Cobo (politisk)

Samarbeidsutvalgets oppgaver


Skolemiljøutvalget

Vi slår sammen SU og SMU til et felles møte. Selv om det er litt forskjellige regler for antallet medlemmer i utvalgene, så har vi valgt å holde på de samme. Dersom vi kommer til saker som krever avstemming, så er det definert hvem som har stemmerett.

Skolemiljøutvalgets oppgaver


Elevrådet

 • 7. trinn: Sara Moskvil Arnesen, Maja P. Arnesen
 • 6.trinn: Malene Marthinussen Nag, Matilda Cepeda-Vestly, 6
 • 5. trinn: Anna Olivia Marøy, Venja Jørgensen Lillebø
 • 4. trinn: Alva Marøy, Torjus Skålevik

Back to top