Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

Elevrådsrepresentanter:

 • Elias Werler
 • Veslemøy J. Sæbø
 • Tobias H. Jakobsen

FAU-representanter

 • Øystein Gundersen
 • Tone Skeide, FAU-representant
 • Bent Dale, FAU-representant

Pedagogisk personale:

 • Therese Eiking
 • Laila Vabø

Andre ansatte:

 • Elin Ingvaldsen, andre ansatte

Kommunens representanter:

 • Randi Nordnes Olsen, rektor
 • Stig Abrahamsen, politisk representant

Samarbeidsutvalgets oppgaver


Skolemiljøutvalget (SMU)

Vi slår sammen SU og SMU til et felles møte. Selv om det er litt forskjellige regler for antallet medlemmer i utvalgene, så har vi valgt å holde på de samme. Dersom vi kommer til saker som krever avstemming, så er det definert hvem som har stemmerett.


Elevrådet

 • 4.trinn: Henrik Myhrstad, Marcus Perira-Nielsen, Jakob Skjønnhaug-Olsen, Martha Aman, Lucas Eliah Haugen Carter, Tilde Åsen.
 • 5.trinn: Alette Skråmestø, Marius Eide, Lucas Andre Mathisen, Maria Harkestad.
 • 6.trinn: Tobias Helgesen Jakobsen, Mira Kofoed Tveit, Gabriel Åsen, Sunniva Karlsen Wüller.
 • 7.trinn: June Øvreeide, Isak W. Munkvold, Elias Werler (leder), Veslemøy J. Sæbø (nestleder).

Back to top