Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)

FAU-representanter: Henriette Feydt, Monica Monsen, Ann Hedvig Øvsthus.
Elevrådsrepresentanter: Therese Andersen, Henrik Vatne
Lærerrepresentanter: Anne Marit Haugland, Eirik Drange
Andre tilsatte: Irene Kjeilen
Politisk valgt: Eirik Nepstad
Rektor: Trude Hovi


Elevrådet 2017-2018

Leder : Therese Andersen
Nestleder : Iben Aarbakke
Sekretær : Marie Lervik

Medlemmer:
8A Trym Kalsund, Marie Lervik
8B Emil Markussen, Cecilie Breivik
8C Tobias Johannessen, Thea Ravnanger
9A Silje Hellesø, Isac Ludvigsen
9B Mathilde Liljebäck, Eirik AM Wake
9C Emma Torsvik, Henrik Vatne
10A Christopher Gjerde, Victoria Økland
10B Hans Inge D.Torgersen, Juliane Spord
10C Therese Andersen, Iben Aarbakke
10D Denim Herdlevær, Ingeborg Nyhammer


Ressursteam 2017-2018

Rektor Trude Hovi
Avdelingsleder Arve Doksæter
Avdelingsleder Laila Bjørsvik
Avdelingsleder Christine B. Ravnanger
Rådgiver Helge Mulelid
Helsesøster Jorunn Lokøy
PPT representant Monica Bergene Pettersen
PPT representant Heidi S. Fingenschou
PPT representant Birthe Kari Engelsen


Representanter i Ungdommens kommunestyre (UKS) 2017-2018

Denim Herdlevær                vara: Therese Andersen
Mathilde Liljebäck                vara: Iben Aarbakke