Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)

Elevrådsrepresentanter:

 • Marie Kjeilen Lervik
 • Sofie Feydt-Davidsen
 • Synnøve Tveit Haugland

FAU-representanter

 • Henriette Feydt
 • Ingeborg Fauskanger
 • Inger Steinfeld Wolfe

Pedagogisk personale:

 • Anne-Marit Haugland
 • Tormod Høviskeland

Andre ansatte:

 • Irene Kjeilen

Kommunens representanter:

 • Jarle Kleiven, rektor
 • Linda I. Sedahl-Engelsen, politisk representant

Elevrådet 2018-2019

 

 • Marie Kjeilen Lervik
 • Sofie Feydt-Davidsen (leder)
 • Synnøve Tveit Haugland

 

Referat fra elevrådsmøter


Ressursteam 2018-2019

Rektor Trude Hovi
Avdelingsleder Arve Doksæter
Avdelingsleder Laila Bjørsvik
Avdelingsleder Christine B. Ravnanger
Rådgiver Helge Mulelid
Helsesykepleier Jorunn Lokøy
PPT representant Monica Bergene Pettersen
PPT representant Heidi S. Fingenschou
PPT representant Birthe Kari Engelsen


Representanter i Ungdommens kommunestyre (UKS) 2018-2019

Emil Marcussen                        vara: Malin C.B.Fjærestad
Tobias K. Johannesse               vara: Marcus Veivåg-Monsen

Back to top