Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)

FAU-representanter: Henriette Feydt, Ann Hedvig Øvsthus, Ingrid Sanden.
Elevrådsrepresentanter: Emma Torsvik, Isac Ludvigsen, Celine Hyldmo.
Lærerrepresentanter: Anne Marit Haugland, Eirik Drange.
Andre tilsatte: Irene Kjeilen.
Politisk valgt: Stian Davies.
Rektor: Jarle Kleiven.


Elevrådet 2018-2019

Leder : Emma Torsvik.
Nestleder : Isac Ludvigsen.
Sekretær : Celine Hyldmo.

Medlemmer:
8a Håvard Valdersnes /Anna A.Fauskanger
8b Tuva Kristoffersen /Caspar J.Otterstad
8c Andreas Rasmussen /Eva Johnsen
9a Thomas H.Olsen /Mike Bekken
9b Malin C.B.Fjærestad /Jørgen Hotle-Korneliussen
9c Marcus Veivåg-Monsen /Tobias K. Johannessen
10a Isac Ludvigsen /Celine Hyldmo
10b Sondre Eichner /Mathilde Liljebäck
10c Emma Torsvik /Sondre Solheim


Ressursteam 2018-2019

Rektor Trude Hovi
Avdelingsleder Arve Doksæter
Avdelingsleder Laila Bjørsvik
Avdelingsleder Christine B. Ravnanger
Rådgiver Helge Mulelid
Helsesykepleier Jorunn Lokøy
PPT representant Monica Bergene Pettersen
PPT representant Heidi S. Fingenschou
PPT representant Birthe Kari Engelsen


Representanter i Ungdommens kommunestyre (UKS) 2018-2019

Emil Marcussen                        vara: Malin C.B.Fjærestad
Tobias K. Johannesse               vara: Marcus Veivåg-Monsen