Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget

 • Undervisningspersonalet: Tommy Jakobsen og Anne Knutsson
 • Andre ansatte: Tone-Merethe Gjærstad
 • FAU-representanter: Tone A. B. Næss og Øystein Solheim
 • Elever: Elise Holmedal og Maren Moldestad
 • Politisk representant (kommunen): Hildegunn Bøkevoll
 • Samarbeidsutvalgets oppgaver

Skolemiljøutvalget

 • Undervisningspersonalet: Tommy Jakobsen og Anne Knutsson
 • Andre ansatte: Tone-Merethe Gjærstad
 • FAU-representanter: Tone A. B. Næss, Øystein Solheim og Victor Nystad
 • Elever: Elise Holmedal og Maren Moldestad
 • Politisk representant (kommunen): Hildegunn Bøkevoll

Elevrådet

 • Leder: Elise Holmedal
 • Nestleder: Maren Moldestad
 • Skriver: Nikolai Craig Lajeunesse Bøe

Ressursteam

Leder: Karen Wollberg