Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget


 • Foreldrerepresentanter:
 • Line Høgelid, FAU-leder:

 • Bent Dale, KFU representant

  Elevrådsrepresentanter:

 • Isabell Skjeggs Skjønhaug – leder 10.trinn

 • Steffen Seeberg Synnevåg – kasserer 10.trinn

 • Tina Emilie Revheim – nestleder 9.trinn

  Ansatte:

 • Kyrre Langøy, andre ansatte

 • Hilde Gro Skiftesvik og Anja Sofie Sletaker,  pedagogisk personale

  Kommunens representanter:

 • Inge Abrahamsen, politisk representant

 • Hanne Guri Hellavang, rektor


 • Samarbeidsutvalgets oppgaver

Skolemiljøutvalget

 • Foreldrerepresentanter:
 • Line Høgelid, FAU-leder:

 • Bent Dale, KFU representant

  Elevrådsrepresentanter:

 • Isabell Skjeggs Skjønhaug – leder 10.trinn

 • Steffen Seeberg Synnevåg – kasserer 10.trinn

 • Tina Emilie Revheim – nestleder 9.trinn

  Ansatte:

 • Kyrre Langøy, andre ansatte

 • Hilde Gro Skiftesvik og Anja Sofie Sletaker,  pedagogisk personale

  Kommunens representanter:

 • Inge Abrahamsen, politisk representant

 • Hanne Guri Hellavang, rektor

Elevrådet

 • Isabell Skjeggs Skjønhaug – leder 10.trinn

 • Steffen Seeberg Synnevåg – kasserer 10.trinn

 • Tina Emilie Revheim – nestleder 9.trinn

Back to top