Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget

 • Ansatte: Kyrre Langøy, Hilde Skiftesvik og Anja Sletaker
 • FAU-representanter: Ikke valgt
 • Elever: ikke valgt
 • Politisk representant (kommunen): 
 • Samarbeidsutvalgets oppgaver

Skolemiljøutvalget

 • Ansatte: Kyrre Langøy, Hilde Skiftesvik og Anja Sletaker
 • FAU-representanter: Ikke valgt
 • Elever: ikke valgt
 • Politisk representant (kommunen): 

Elevrådet

 • Leder: Elise Holmedal
 • Nestleder: Maren Moldestad
 • Skriver: Nikolai Craig Lajeunesse Bøe

Ressursteam

Leder: Karen Wollberg