Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

Elevrådsrepresentanter:

 • Lukas Skråmestø
 • Ola Lie
 • Emma Grimseid

FAU-representanter

 • Gjermund Nese
 • Sissel Knudsen
 • Kathrine Vollevik Knudsen

Pedagogisk personale:

 • Elsebeth Nytun Bergh
 • Trude Kjeilen (leder av SU/SMU)

Andre ansatte:

 • Bente Olsen

Kommunens representanter:

 • Kristian Fossum, politisk representant
 • Cristine Andersen, rektor

I tillegg møter ass.rektor, som er referent


Skolemiljøutvalget (SMU)

Vi slår sammen SU og SMU til et felles møte. Selv om det er litt forskjellige regler for antallet medlemmer i utvalgene, så har vi valgt å holde på de samme. Dersom vi kommer til saker som krever avstemming, så er det definert hvem som har stemmerett.


Elevrådet

 • Ola Lie, 7. trinn
 • Emma Grimseid, 7. trinn
 • Amalie Rosberg, 6. trinn
 • Elida Tveten, 6. trinn
 • Sofie Hartvigsen, 5. trinn
 • Noah L. Andersen, 5. trinn
 • Amanda Frydenlund Nese, 4. trinn
 • Lauri Jobst, 3. trinn
 • Isabelle Lavik , 3. trinn
 • Felix Indrevær, 2. trinn

  Om elevrådsarbeid

Ressursteam

Back to top