Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

Elevrådsrepresentanter:

  • Regina Eliussen 7.trinn
  • Edvard R. Størksen 7.trinn
  • Alma Regine M. Tveit 6.trinn
  • Torbjørn Erichsen 6.trinn

FAU-representanter

  • Ann Marte Hjertåker

Pedagogisk personale:

  • Catharina Sørli, lærer

Andre ansatte:

  • Rebekka D. Torgersen, fagarbeider

Kommunens representanter:

  • Tone Sanne, rektor
  • Vidar Davidsen, politisk representant

Samarbeidsutvalgets oppgaver


Skolemiljøutvalget

Vi slår sammen SU og SMU til et felles møte. Selv om det er litt forskjellige regler for antallet medlemmer i utvalgene, så har vi valgt å holde på de samme. Dersom vi kommer til saker som krever avstemming, så er det definert hvem som har stemmerett.


Elevrådet

2. trinn - Jenny Vik Knutsen og Lisa Mathisen (vara Elise A. Abbedissen)

2. trinn - Jonas H. Kjellevold og Katrine P. Petersen

3. trinn - Erle M. Sjo og Ylva Aaland

4. trinn - Nora A. Monsen og Benjamin G. Haaland

5. trinn - Amalie O. Storheim og Viljar V. Kjerpeseth

5. trinn - Magnus Martin Lie og Pernille Sture

6. trinn - Alma Regine M. Tveit og Thorbjørn Erichsen

7. trinn -  Regina Eliussen og Edvard R. Størksen (vara Sandra S. Wikum og Liam N. Holgersen)

Back to top