Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget(SU)

Elevrådsrepresentanter:

  • Tobias Henriksen, 7.trinn
  • Malin Pedersen, 7.trinn

FAU-representanter

  • Ole Kristoffersen
  • Hege Berntzen

Pedagogisk personale:

  • Nina Roussel
  • Stein Cato Ellingsen

Andre ansatte:

  • Astrid Jakobsen

Kommunens representanter:

  • Cathrine Watnedal, rektor
  • Arnt Erik Gangås, politisk representant

Samarbeidsutvalgets oppgaver


Skolemiljøutvalget

Vi slår sammen SU og SMU til et felles møte. Selv om det er litt forskjellige regler for antallet medlemmer i utvalgene, så har vi valgt å holde på de samme. Dersom vi kommer til saker som krever avstemming, så er det definert hvem som har stemmerett.

Skolemiljøutvalgets oppgaver

Back to top