Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget(SU)

Leder: Christopher Donnè
Nestleder: Hilde Litland
Sekretær: Steinar Østevold


Skolemiljøutvalget

Leder: Christopher Donnè
Nestleder: Mette Ulevik
Sekretær: Steinar Østevold


Elevrådet

Navn nnnnn - (Representerer gruppe)
Navn nnnnn - (Representerer gruppe)


Ressursteam

Leder: Kari Bøkevoll