Velg utvalg


Foreldreutvalget(FAU)


Samarbeidsutvalget

Erlend Mulelid, leder FAU
Rune Bråten, rektor
Vibecke Eliassen, nestleder FAU
Mina Sofie Rong Hostad, Leder elevrådet
Andreas Foss Sandvær, nesteleder elevråd
Ann Heidi Tveit, ansatt Follese skole
Hilde Steffensen Olsen, lærer Follese skole
Elisabeth Borgen Thomassen, lærer Follese skole
Benjamin Jakobsen, politisk representant


Skolemiljøutvalget

Rune Bråten, rektor
Erlend Mulelid, leder FAU
Vibecke Eliassen, nestleder FAU
Mina Sofie Rong Hostad, Leder elevrådet
Andreas Foss Sandvær, nesteleder elevråd
Elisabeth Borgen Thomassen, lærer Follese skole
Benjamin Jakobsen, politisk representant


Elevrådet

Navn nnnnn - (Representerer gruppe)
Navn nnnnn - (Representerer gruppe)


Ressursteam

Leder: Lise Rosland

Andre medlemmer:
Rune Bråten, rektor
Heidi Stenbakk Figenschou, PPT - kontakt
Elisabeth Kalstad Hæve, skolehelsesøster