Velg utvalg


Foreldreutvalget(FAU)


Samarbeidsutvalget 

Elevrådsrepresentanter:

 • Sander Nøttveit
 • Alexandra Larsen

FAU-representanter

 • Linn Axdal-Solli
 • Nicholas Lekanger

Pedagogisk personale:

 • Marius Sørum Kristiansen
 • Hege Kjærgård -Eide

Andre ansatte:

 • Ann Heidi Tveit

Kommunens representanter:

 • Rune Bråten, rektor
 • Terje Angelshaug, politisk representant

Skolemiljøutvalget

Elevrådsrepresentanter:

 • Sander Nøttveit
 • Alexandra Larsen

FAU-representanter

 • Linn Axdal-Solli
 • Nicholas Lekanger

Pedagogisk personale:

 • Marius Sørum Kristiansen

Andre ansatte:

 • Ann Heidi Tveit

Kommunens representanter:

 • Rune Bråten, rektor
 • Terje Angelshaug, politisk representant

Elevrådet

Ane og Ludvig, 1.klasse

Noah og Iben, 2.klasse

Jonas og Synne, 3.klasse

Gjendine og Aron, 4.klasse

Tobias og Amalie, 5.klasse

Lucas og Sandra, 6.klasse

Sander og Alexandra, 7.klasse

 

Leder:              Sander                                                               

Nestleder:       Alexandra Larsen

Styremedlem: Sandra Christensen

Back to top