Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

Elevrådsrepresentanter:

 • Emma Tangedal Aasebø
 • Emma Stien Hæve

FAU-representanter

 • Kari Beate Christensen 
 • Therese Hammouchi

Pedagogisk personale:

 • Mattias Sigvathsen         
 • Monika Heggholmen

Andre ansatte:

 • Siv Kristoffersen

Kommunens representanter:

 • Dag-Erik Holmedal, rektor
 • Ronny Knutsen, politisk representant

 

Samarbeidsutvalgets oppgaver


Skolemiljøutvalget (SMU)

Vi slår sammen SU og SMU til et felles møte. Selv om det er litt forskjellige regler for antallet medlemmer i utvalgene, så har vi valgt å holde på de samme. Dersom vi kommer til saker som krever avstemming, så er det definert hvem som har stemmerett.


Elevrådet

 • Lucas Robbestad, leder
 • Mayla Diaz-Karlsen, nestleder

Ressursteam

Navn nnnnn - (Representerer gruppe)
Navn nnnnn - (Representerer gruppe)