Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Simen Rikard Armond
Mobil 92431404
Nestleder: Eirik Thorsen
Mobil 92457079
Sekretær: Sigmund Gundersen
Politisk representant: Ole Kristian Larsen


Skolemiljøutvalget

Navn nnnnn - (Representerer gruppe)
Navn nnnnn - (Representerer gruppe)


Elevrådet

Navn nnnnn - (Representerer gruppe)
Navn nnnnn - (Representerer gruppe)


Ressursteam

Navn nnnnn - (Representerer gruppe)
Navn nnnnn - (Representerer gruppe)