Velg utvalg


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

Elevrådsrepresentanter:

 • Lukas Kristiansen
 • Solveig Pettersen

FAU-representanter

 • Simen Armond
 • Sten Andersen
 • Siren Thorsen

Pedagogisk personale:

 • Karina Fromreide Ulmark
 • Siv B. Sollesnes Pettersen

Andre ansatte:

 • Gørill Nyvoll

Kommunens representanter:

 • Pål Stian Pedersen, rektor
 • Martin Skotnes, politisk representant

Skolemiljøutvalget (SMU)

Vi slår sammen SU og SMU til et felles møte. Selv om det er litt forskjellige regler for antallet medlemmer i utvalgene, så har vi valgt å holde på de samme. Dersom vi kommer til saker som krever avstemming, så er det definert hvem som har stemmerett.


Elevrådet

 • Lukas Kristiansen, 7A, elevrådsleder
 • Solveig Pettersen, 7B, nestleder i elevrådet
 • Markus Berntsen, 7A, styremedlem
 • Zala Alisøy-Kayser, 6A, styremedlem

Back to top