Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

Medlemmer SU:

 • Undervisningspersonalet: Alf Sivertsen og Silje Aksnes Marøy.
 • Andre ansatte: Inger Margrethe Unelsrød.
 • FAU-representanter: Christine Orderud Ullestad og Jens Erik Myr.
 • Elever: Marte Instefjord og Aurora Lohne Kallestad.
 • Politisk representant (kommunen): Erlend Waaler

 • Samarbeidsutvalgets oppgaver

Skolemiljøutvalget

Medlemmer SMU:

 • Undervisningspersonalet: Alf Sivertsen og Cecilie Pedersen.
 • Andre ansatte: Inger Margrethe Unelsrød.
 • FAU-representanter: Christine Orderud Ullestad,Eirik Berentsen og Jens Erik Myr.
 • Elever: Marte Instefjord og Aurora Lohne Kallestad.
 • Politisk representant (kommunen): Erlend Waaler

 • Skolemiljøutvalgets oppgaver

Elevrådet

4.klasse: Joachim Sjåstad og Lukas Emil Marken.
5.klasse: Elise Berland og Noah Leander Marken.
6.klasse: Embla Knutsen og Kristoffer Torgersen Ovnerud.
7.klasse: Marte Instefjord og Aurora Lohne Kallestad.


Ressursteam

 • Cathrine Fahret Halvorsen (ressursteamleder)
 • Mona Terese Lauritsen (rektor)
 • Monica Bergene Pettersen (PPT)
 • Hilde Bøyum Knudsen (helsesykepleier)