Foreldrearbeidsutvalget (FAU)


Samarbeidsutvalget (SU)

 •  Elevrådsrepresentanter:

  • Emma Lyngbø
  • Mille Marie Haugland

 • FAU-representanter

  • Christine Orderud Ullestad, leder FAU
  • Charlotte Sørensen

  Pedagogisk personale:

  • Alf Sivertsen
  • Anne Grethe Gangsøy

  Andre ansatte:

  • Inger Unelsrød

  Kommunens representanter:

  • Mona Lauritsen, rektor
  • John Henry Kaland, politisk representant

 • Samarbeidsutvalgets oppgaver

Skolemiljøutvalget (SMU)

 • Elevrådsrepresentanter:

  • Emma Lyngbø
  • Mille Marie Haugland
  • Andrea Lyngbø

 • FAU-representanter

  • Christine Orderud Ullestad, leder FAU
  • Charlotte Sørensen
  • Heidi Knutsen

 • Pedagogisk personale:

  • Alf Sivertsen
  • Anne Grethe Gangsøy

 • Andre ansatte:

  • Inger Unelsrød

 • Kommunens representanter:

  • Mona Lauritsen, rektor
  • John Henry Kaland, politisk representant


 • Skolemiljøutvalgets oppgaver

Elevrådet

 • Elevrådet:

  • Theo Christoffer Berentsen, 4.trinn
  • Andrea Danielsen Nordnes, 4.trinn
  • Trym Stien, 5.trinn
  • Andrea Lyngbø, 5.trinn
  • Mille Marie Helgesen Haugland, 6.trinn, nestleder
  • Benjamin Andreassen, 6.trinn
  • Emma Andreassen Lyngbø, 7.trinn, leder
  • Sebastian Holmedal, 7.trinn

Back to top