Velg utval


Foreldrearbeidsutvalet (FAU)


Samarbeidsutvalet (SU)

Elevrådsrepresentantar:

 • Madelein Fromreide Pedersen, 7 trinn
 • Iris Mailen Lona, 6 trinn

FAU-representantar:

 • Hege Fromreide, leiar
 • Ingrid Fauskanger

Pedagogisk personale:

 • Mette S Jakobsen
 • Kjetil Hopland

Andre tilsette:

 • Vibecke Nautnes

Kommunens representantar:

 • Odd Tveite, rektor
 • Nina Jarlind, politisk representant

 

Samarbeidsutvalets oppgåver


Skulemiljøutvalet (SMU)

Vi slår sammen SU og SMU til eit felles møte. Sjølv om det er litt ulike reglar for antall medlemmer i utvalene har vi valgt å holde på dei same. I saker som krev røysting er det på førehand bestemt kven som har røysterett.


Elevrådet

 • Leiar: Iris Mailen Lona, 6. trinn
 • Nestleiar: Pernille Wingaard, 3 trinn

Medlemmar:

 • 2. trinn: Noah Lisund og Thea Louis Rose Haugland
 • 3. trinn: Simen Træet Silden Og Sophia Jacobsen
 • 4. trinn: Pernille Wingaard og Fillip Andrè H. Eide
 • 5. trinn: Hannah Grenby  og Andreas Kjerrgård
 • 6. trinn: Iris Mailen Lona og Lukas Bratli
 • 7. trinn: Madelein F. Pedersen og Aleksander Mikal Jakobsen

Back to top