Velg utval


Foreldrearbeidsutvalet (FAU)


Samarbeidsutvalet

§ 11-1. i opplæringslova: Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval (SU) med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skulen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter blir behandla. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

 • Leiar: Nicholas Pettersen
 • FAU: Ingrid H. Marcussen
 • Andre tilsette: Vibecke Nautnes, Mona Gundersen
 • Rektor: Trond Sandal
 • Politisk representant: Elin Brandt Ådlandsvik
 • Elevråd: Sarah Celine
 • Elevråd: Amalie A

 • Samarbeidsutvalets oppgåver

Skulemiljøutvalet

 • Leiar: Nicholas Pettersen
 • FAU: Ingrid H. Marcussen
 • Andre tilsette: Vibecke Nautnes, Mona Gundersen
 • Rektor: Trond Sandal
 • Politisk representant: Elin Brandt Ådlandsvik
 • Elevråd: Sarah Celine
 • Elevråd: Amalie A

 • Skulemiljøutvalets oppgåver

Elevrådet

 • Leiar: Sarah Celine (7. trinn)
 • Nestleiar: Amalie A (6. trinn)

 • Medlemmar:
 • Trinn 2: Anna og Kornelis
 • Trinn 3: Linnea og Petter
 • Trinn 4: William og Sofie
 • Trinn 5: Hannah og William
 • Trinn 6: Amalie A og Kristoffer
 • Trinn 7: Stian og Sarah Celine

 • Om elevrådsarbeid

Ressursteam

 • Leiar: Bodil Torgersen
 • Rektor: Trond Sandal
 • Helsesykepleier: Anne-Linn Knutsen Haugland
 • PPT: Anita Nordanger Gundersen
 • Logoped: Berit Minde Fagerli