Velg utval


Foreldrearbeidsutvalet (FAU)


Samarbeidsutvalet(SU)

Elevrådsrepresentanter: 

  • Sara Bekken
  • Sanne Nilsen

FAU-representanter

  • Catrine Fullwood

Pedagogisk personale:

  • Marie Pedersen

Andre tilsette:

  • Nina o. Fauskanger

Kommunens representanter:

  • Norvald Hestetræet, rektor
  • Jo Båtvik, politisk representant

Samarbeidsutvalets oppgåver


Skulemiljøutvalet (SMU)

Vi slår sammen SU og SMU til eit felles møte. Sjølv om det er litt ulike reglar for antall medlemmer i utvalene har vi valgt å holde på dei same. I saker som krev røysting er det på førehand bestemt kven som har røysterett.


Elevrådet

 

  • Sara Bekken, 10.trinn
  • Sanne Nilsen, 10.trinn

 

Om elevrådsarbeid


Ressursteam

Leiar: Bjørg Skråmestø