Informasjon fra FHI/information in other languages

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet | information in other languages 
Amharic - አማርኛ · Arabic - ﺍﻟﹿﻌﹷﺮﹶﺑﻴﹽﺔ · Dari - دری · English · Filipino - Tagalog · French - Français
Covidnor- studie om Korona 

Information in different languages, advice and information about the new coronavirus disease covid-19 | Informasjon og video på flere språk

Er du i isolasjon eller karantene? Da kan du delta i en studie om korona/COVID-19.

Back to top