Det gjøres strenge innstramminger på grunn av smittesituasjonen i bergensregionen.

Bergen kommune har presentert en liste med tiltak, og vi tar sikte på å følge disse også på Askøy. Denne listen blir presentert for kommunestyret i dag, fredag, klokken 16.00. Møtet kan du se på vår hjemmeside eller Facebook (se nederst i artikkelen).

Ser på samme tiltak som Bergen

Byrådet i Bergen presenterte fredag tiltakene i en ny lokal forskrift. Forskriften ferdigstilles i løpet av fredag 6. november. Den vil gjelde fra lørdag 7. november. I første omgang vil forskriften gjelde til mandag 23. november.

Den gjelder også for andre kommuner i bo- og arbeidsregionen rundt Bergen.

De strenge tiltakene som nå innføres skal blant annet gjøre det mulig å holde barnehager og skoler åpne for å skjerme barn og unge. Byrådet har foreløpig valgt å opprettholde gult nivå på disse slik at elevene fortsatt kan møte fysisk på skolen. Dette gjelder også for byens ungdomsskoler.

På dagens pressekonferanse informerte byrådet om at forskriften inneholder følgende tiltak:

Antall som kan samles

 • Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra 10 til 5 personer inklusiv de som bor i husstanden. Unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole. I tillegg skal en føre gjestelister på lik linje som offentlige arrangører.
 • Arrangement på offentlig sted skal ha faste sitteplasser og det er ikke lov med flere enn 20 deltager til stede. Dette gjelder både private og offentlige arrangement på offentlig sted. Begravelser er unntatt denne regelen. Der kan en være inntil 50 personer. Arrangement uten fast sitteplass blir forbudt.

Reduserte aktivitetstilbud

 • Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.
 • Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter heller ikke individuell fysikalsk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år.
 • Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.
 • Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.
 • Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

Handling på butikker og kjøpesentre

 • Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at det kan holdes 2 meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Krav til munnbind

 • Når det gjelder munnbind, så videreføres kravet om bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentra mv), der 1 meters avstand ikke overholdes. I tillegg vil det bli påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjerer i taxi.
 • På skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal munnbind brukes når en beveger seg i lokalet og avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.

Tidligere stenging av serveringsstede

 • Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest kl. 22.00, og skjenking stopper fra kl. 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Hjemmekontor og skoler

 • Krav om hjemmekontor for alle som kan ha hjemmekontor.
 • Besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har avtale med, videreføres.
 • Rødt nivå og hjemmeskole på videregående skoler.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top