På grunn av økt smitte de siste ukene, samtidig som det er fremskyndig av dose 2 i vaksinasjonsprogrammet, er det stort press på koronateamet.

Vi har så langt i dag ikke fått meldt noen med påvist smitte. Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 581

Kommuneoverlegens oppsummering

Kommunen befinner seg i uke 33 på risikonivå 3 (økende spredning).

Vi har hatt 41 påviste tilfeller i kommunen den siste uken. 36 har kjent smittevei (nærkontakter) og 5 har ukjent smittevei. Kapasitet på testing og smittesporing er under stort press. Vi har oversikt på smittesituasjonen. Det er få innleggelser i sykehus.

Vi har vurdert at barnehager, skoler og SFO fortsatt skal være på grønt nivå. Barn og unge kan testes ut av karantene. Vi har lokal forskrift for elever over 18 år, slik at denne gruppen også kan teste seg ut av karantene.

Vi følger prioriteringsrekkefølgen til FHI og koronavaksinasjonsprogrammet og tilbyr nå dose 1 til alle anbefalte grupper. Dose 2 fremskyndes i takt med beholdning av vaksiner vi får levert og det skal vaksineres mye de neste ukene.

Les smitterisikovurderingen for Askøy på hjemmesiden (inkludert hvilke aldersgrupper som er registrert).


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top