Vi har i dag fått meldt 38 nye med påvist smitte av covid-19. Det høye smittenivå medfører høyt sykefravær i helse- og omsorgstjenestene våre. For at vi fortsatt skal kunne yte gode og forsvarlige tjenester til brukerne er det nå behov for flere vikarer med helsefaglig bakgrunn.

- Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har helsefaglig kompetanse, uansett om man er pensjonist, student, eller kanskje jobber innenfor andre bransjer, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Det gjøres fortløpende kartlegginger over fraværssituasjonen i de ulike avdelingene innenfor våre tjenesteområder. Det er også utarbeidet kontinuitetsplaner for fravær på de enkelte tjenesteområdene. Helse og omsorg yter tjenester hele døgnet og vi er avhengig av at vi har nok personell til enhver tid.

Oppsummerte tall for uke 48

Oppsummering tall uke 48, (til og med fredag klokken 13.00): Med de 38 som er meldt i dag har vi 118 påviste hos oss denne uken..

Smitten går i alle aldersgrupper, men vi ser at det er mye blant barn i barnehage og barneskole:

Aldersgruppe

Antall påviste

0 – 10

52

11 – 20

16

21 – 30

14

31 – 64

31

65+

5

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 1190

Regional forskrift

Det jobbes med en regional forskrift for vårt område, som skal vedtas i Statsråd i dag. Hva som vedtas helt konkret er for tidlig for oss å si noe om, men vi vil komme tilbake når vi vet mer.

- Vi samarbeider godt på tvers av kommunegrensene, og ser på hvilke tiltak som vil kunne gi best effekt for våre innbyggere med tanke på smittesituasjonen, sier ordfører Siv Høgtun.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top