De siste tre ukene har smittevernlegen og vaksineringsgruppen i kommunen jobbet for å få på plass plan for vaksinering i Askøy kommune. Det er flere scenarioer som må planlegges for, blant annet vaksinering i institusjon, i regi av fastlegene, og massevaksinering.

Prioriteringsrekkefølge

Vi følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinering som er gitt av Folkehelseinstituttet: Hvem kan få koronavaksine?

Første gruppe ut er sykehjem, deretter befolkningen over 85 år.

Det er tildelt 85 vaksinedoser til Askøy i uke 1. Disse skal i sin helhet gå til beboere på sykehjemmene våre. Vi starter vaksineringen på Ask, Ravnanger og Furebakken. Grunnet smitteutbrudd på Kleppestø sykehjem vil det være logistikkutfordringer ved å vaksinere her den første uken. Dersom smittesituasjonen endrer seg, for eksempel ved et nytt utbrudd ved et annet sykehjem, vil vi omprioritere vaksinene til de delene av Kleppestø sykehjem som ikke er rammet av utbruddet der.

Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til gjennomføringen av vaksineringen. For de pasientene på sykehjem som er uten samtykkekompetanse og som ikke har pårørende men verge, er det sykehjemslegen som vil vurdere om de skal få vaksine.

Frivillig

Vaksine gis uansett ikke under tvang, og er frivillig. Så langt har det vært stor interesse for vaksinen, og det er kun et fåtall som ikke ønsker å motta den.

Informasjon om vaksinen

Vi har ikke fått leveringsdato ennå, kommunen får fem dagers varsel før levering av vaksinen. Vaksinen som er godkjent nå er Comirnaty fra BioNTech og Pfizer. Denne vaksinen har 5 dager holdbarhet når den er tint opp fra ultrafryser, og 6 timer holdbarhet når den er blandet ut med saltvann for å kunne settes. Dette gir oss en del logistikkutfordringer og vi er avhengig av god planlegging på forhånd og godt samarbeid mellom ulike aktører for å få gjennomført vaksineringen.

Fastlegene hjelper til

Fastlegene vil være behjelpelig med å finne ut hvilke av sine pasienter som er i de ulike prioriteringsgruppene, og skal også hjelpe kommunen med vaksinering av de første gruppene. I første omgang skal fastlegene vaksinere gruppen over 85 år. Vi vil gjøre fortløpende vurderinger for å se hvordan vaksineringen fungerer på kontorene og om fastlegene også kan vaksinere andre prioriteringsgrupper.

Askøy forum til massevaksinering

Senere i vår, når vi får behov for massevaksinering, vil vi bruke Askøy forum til dette. To saler vil bli brukt til vaksineringen og det vil la seg kombinere med full ordinær drift av barnehagen parallelt.

FHI kom 30. desember med melding om at kommunen kan gjøre om på prioriteringen av inntil 20 prosent av vaksinedosene til helsepersonell i primærhelsetjenesten. Vaksineringsgruppen holder på med en plan for prioritering og vil være klar med den i uke 1.