To vaksineglass med sprøyter i

Skjevfordeling av vaksinedoser skaper utfordringer for Askøy.

- Som ordfører er jeg skuffet over at regjeringen har gått inn for skjevfordeling av vaksinedoser. Smittefaglig forstår vi hvorfor, men her handler det om etikk og moral. Vi har stått sammen som nasjon, askøyværingene har vært flinke til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernrådene, og vi har raskt slått ned utbrudd som har oppstått på Askøy, takket være et svært kompetent smittesporingsteam og innbyggere som har lojalt fulgt regler. Vi har meldt tilbake at denne skjevfordelingen vil gi oss en utfordring på kapasitet i sommer, og vi ser at dette også vil påvirke innbyggerne og deres ferieavvikling, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Utfordrende å doble kapasiteten

Askøy har lagt opp en bemanning etter tidligere varslede planer fra Folkehelseinstituttet. Denne hadde en makskapasitet på om lag 3000 doser i uken. På grunn av skjevfordelingen kan vi nå få opp mot 6000 doser i noen uker i juli. Da er det stor mangel på kapasitet, samtidig som kommunen er avhengig av at innbyggere som skal vaksineres ikke er bortreist på sommerferie.

- Vi jobber på spreng med å skaffe en oversikt over alt personell som kan jobbe i sommer. Vi har allerede søkt etter sommerjobb for ungdom, men ønsker gjerne at askøyværinger som studerer andre steder kommer hjem til Askøy for å ta seg sommerjobb. Samtidig trenger alle kommunene rundt oss de samme helsearbeiderne for å ta unna den store toppen som kommer til sommeren, sier Høgtun, som lover at kommunen snur alle steiner.

- Samtidig må vi se det positive, at i løpet av juli vil mange av oss få vaksine. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjennomføre dette.

Registrer deg - og vent på svar

Alle som ønsker vaksine nå må registrere seg via kommunens hjemmeside (https://askoy.kommune.no/koronavaksine). Alle som er registrert vil få SMS når det nærmer seg vaksinetid.

- Vi vil fortløpende informere om vaksinasjon på hjemmesiden, og hver enkelt innbygger som er registrert for vaksine vil varsles når man kan bestille time. Vi venter på oversikt over hvor mange vaksinedoser vi kan forvente i ukene som kommer, slik at vi kan gi en best mulig oversikt over når det blir din tur.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top