Det var var ikke publisert pressemeldinger i juni.19.mai. 2020 - Utsetter oppsigelsesfrist for SFO

Askøy kommune har besluttet at foreldre skal kunne si opp SFO-plass fra 1. juni.

I følge vedtekter er 1. april fristen for å si opp plassen for perioden mai-juli. Men en krevende koronasituasjon, med redusert SFO-tilbud, gjør at vi ønsker å endre denne fristen.

Frist: 25. mai

Alle som ønsker å si opp plassen fra 1 .juni må melde fra i skjema innen 25. mai.

Dette gjelder også foreldre som har sagt opp etter 1.april.

Lenke til skjema: SFO-skjema for oppsigelse av plass

Ingen nye med påvist smitte

Det har ikke kommet noen nye med påvist smitte på Askøy i mai. Totalt er det 41 personer i kommunen som har fått påvist smitte av Covid-19.

 


Pressemelding 13 mai - Viderefører redusert åpningstid. 

Ledelsen i Askøy kommune har besluttet å videreføre en redusert åpningstid i de kommunale barnehagene fram til 19. juni 2020, i første omgang. Åpningstiden vil være klokken 08.00 – 15.30.

- Det er viktig for Askøy kommune å etterkomme alle anbefalingene i den nasjonale smittevernveilederen, og opprettholde de strenge smitteverntiltakene som er innført videre, sier barnehagesjef Ann-Iren Larsen.

- Redusert åpningstid gir barnehagene en bedre mulighet til å sikre at alle anbefalte smitteverntiltak gjennomføres, og at de ansatte gjøres i stand til å følge opp det som pålegges dem å utføre.

Kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte behov

For foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte behov, vil det fortsatt være et barnehagetilbud som ordinær åpningstid. Men det er viktig at foresatte har dialog med barnehagen.

Les mer under "Barnehage informerer"

Smittetall

Det er ikke påvist noen nye smittede på Askøy i mai. Totalt har 41 personer fått påvist Covid-19 på Askøy.


Pressemelding 11 mai  - Ingen nye med påvist smitte.

Det er ingen nye med påvist smitte på Askøy så langt i mai. 75 er testet denne måneden.

Totalt er det 41 personer med påvist smitte av Covid-19 i kommunen.

Det er viktig at alle fortsatt følger smittevernrådene fra myndighetene.


Stabile smittetall

Det er ingen nye med påvist smitte på Askøy denne uka. Totalt har 41 personer fått påvist smitte av Covid-19.

mai ble 17 personer testet, 5. mai ble 13 personer testet.

Spørsmål fra Media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 05 mai - Ingen nye med påvist smitte

Det har ikke kommet noen nye med påvist smitte siden 28. april. Det er totalt 41 med påvist smitte på Askøy.


 I løpet av mandag og tirsdag er det 5 nye personer som har fått påvist smitte av Covid-19 på Askøy.

Totalt er det 41 personer som har fått påvist smitte i kommunen.

Mandag og tirsdag er det testet 25 nye personer.

Koronatelefon

Koronatelefonen har hatt litt flere henvendelser så langt denne uken, i forhold til forrige uke, med 34 telefoner mandag og 48 telefoner tirsdag. Gjennomsnittet forrige uke var i underkant av 20 pr dag (mandag-søndag).

Kommunestyremøte 30. april

Det første kommunestyremøtet vil avholdes i morgen, torsdag 30. april, digitalt. Møtet sendes direkte på hjemmesiden og på vår Facebook-side.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 29. april - en ny med påvist smitte

Det har i helgen kommet ett positivt prøvesvar på Covid-19.

40 personer ble testet i forrige uke. Med en ny påvist i helgen, har 36 personer fått påvist koronasmitte på Askøy totalt.


Pressemelding 24. april - en ny med påvist smitte

Vi har fått én ny person med påvist smitte på Askøy. Det vil si at vi totalt har 35 personer som har fått påvist koronasmitte i kommunen.

Det er viktig at alle fortsatt følger myndighetenes smittevernråd, som blant annet god håndvask og holder avstand.

Koronatelefon med ny åpningstid

Fra og med mandag 27. april vil åpningstiden på koronatelefonen bli endret.

Telefonen besvares hver dag klokken 08.00 – 15.30.

Telefonen vil være stengt på offentlige høytidsdager, i første omgang 1. mai, 17. mai og Kristi himmelfartsdag.

Telefonnummeret er fortsatt det samme: 56 15 57 57

Mer drift på helsestasjon

Årsaken til redusert åpningstid på koronatelefonen, er at helsesykepleierne skal øke opp sin drift på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten til tilnærmet normal drift.

Det vil bli samme tilbud som tidligere på teststasjonen.

Les mer informasjon fra våre avdelinger på hjemmesiden: Informasjon fra kommunens avdelinger


Pressemelding 22.april - ingen nye med påvist smitte

Det har ikke kommet nye personer med påvist smitte på Askøy siste to døgn.

Totalt har vi testet rundt 600 personer for korona-smitte. De to siste ukene er 101 personer testet.

Totalt er det 34 personer som har fått påvist Covid-19 på Askøy siden vi begynte med prøvetaking.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 20.april - to nye med påvist smitte

Det har i helgen kommet svar på prøver, og disse viser to nye med påvist smitte på Askøy. Totalt 34 personer har fått påvist koromasmitte i kommunen.


Pressemelding 16.april - to nye med påvist smitte

Det er to nye med påvist koronasmitte på Askøy siste døgn.

Totalt er det 32 personer som har fått påvist smitte på Askøy.

- Vi har god kontroll på helsetjenestene, sier ordfører Siv Høgtun.

Åpner barnehagene

- Barnehagene jobber nå med å gjøre seg godt kjent med veilederen som er kommet fra Utdanningsdirektoratet. Det gjør meg trygg på at vi kan åpne barnehagene våre 20. april, og være sikre på at det blir et godt og trygt sted for barna å være. Vi har lagt ut mye informasjon om dette på hjemmesiden til kommunen, sier Høgtun, og oppfordrer foreldre som er bekymret til å lese veilederen, og stole på ekspertisen.

Les mer om åpning av barnehagene her: Åpner barnehagene 20. april

Formannskapsmøte

Klokken 12 i dag er det formannskapsmøte. Dette kan følges på hjemmesiden og Facebook-siden til kommunen.


Pressemelding 15.april - ett nytt påvist smittetilfelle

I går, tirsdag 14. april, fikk vi ett positivt prøvesvar på Covid-19.

Totalt har Askøy kommune fått påvist 30 tilfeller av koronasmitte.

- Vi venter på veilederen som skal gi alle kommuner gode rutiner når vi åpner barnehagene 20. april, og småtrinnet på skolene 27. april. Gode rutiner vil sikre at det er trygt å la barna begynne i barnehage og skole. Det er viktig at foreldre lar seg styre av fakta, ikke frykt. Vi skal alle lytte til de faglige rådene vi får, sier ordfører Siv Høgtun. 


Pressemelding 14.april - det har vært en rolig påske med tanke på koronasmitte på Askøy.

Det har blitt testet 40 personer for korona i påsken. Ett prøvesvar en ikke mottatt. Av de 39 prøvene som det har kommet svar på, er det totalt to nye med påvist smitte. Totaltallet er 29 personer med påvist smitte på Askøy.

- Vi jobber nå med å sikre rutiner slik at innbyggerne skal være trygge når vi åpner barnehagene 20. april, og så småtrinnene på skolene 27. april. Vi har blant annet søkt etter flere renholdere for å sikre godt smittevern, og fått mer enn 30 søknader i påsken, sier ordfører Siv Høgtun.

Hun oppfordrer innbyggerne til å stole på myndighetene når barnehagene åpner neste uke.

- Vi jobber også opp mot næringslivet, ved å blant annet skaffe oversikt over de ulike tiltakspakkene fra regjeringen, og på hvilken måte de kan hjelpe vårt næringsliv.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 12.april - totalt 29 med påvist smitte

Prøversvar i påsken viser to nye med påvist smitte.

Det er totalt 29 personer på Askøy som har fått påvist koronasmitte. 

Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge smittevernrådene fra myndighetene.


Pressemelding 8.april - Askøy følger nasjonale retningslinjer

- At regjeringen åpner for at barnehager, 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO kan åpne i slutten av april er positive signaler. Men det setter krav til at alle i samfunnet følger smittevernsrådene. Ellers kan det bli en oppblomstring av koronasmitte, advarer ordfører Siv Høgtun.

Følger sentrale retningslinjer Askøy kommune har ikke laget egne retningslinjer disse ukene, men valgt å følge de sentrale. Rett over påske vil ledelsen sette seg ned og nøye planlegge hvordan man sørger for at alle smitteverntiltak følges i barnehager og skoler som åpner.

- Det er ikke bare å åpne opp. Vi må være trygge på at vi ikke får en oppblomstring av smitten. Vi må sette oss inn i forskriftene som kommer fra myndighetene, slik at vi kan gjennomføre åpning på en trygg måte, sier ordføreren.

Alle må gjøre en innsats

Myndighetene setter ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen.

- Det er disse tingene vi må ha oversikt og kontroll over. Jeg vil samtidig takke alle som har gjort en innsats ved å holde seg hjemme, har holdt avstand og hindret smittespredning. Denne jobben er ikke over. Alle må fortsatt følge smittevernsreglene, understreker Høgtun.

Ingen nye med påvist smitte

Les også pressemelding fra 8. april - ingen nye med påvist smitte.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Det har ikke kommet noen nye med påvist smitte på Askøy. Det betyr at det fortsatt er 27 personer som har fått påvist smitte på Askøy.

Selv om det ikke er nye tilfeller som er påvist, er situasjonen fortsatt alvorlig, fordi vi antar at det er flere innbyggere som har Covid 19 uten å vite det. Derfor oppfordrer ordføreren sterkt om å fortsatt følge smittevernreglene.

- Kommunen har god beredskap i påsken, askøyværinger kan være trygg på at kommunen kan gi tilstrekkelig helsehjelp, sier ordfører Siv Høgtun.

Det er tøffe tider for næringslivet i kommunen. Det er ønskelig at alle tar påskehandelen lokalt og planlegger innkjøpene.

- Vi skal fortsatt holde avstand og ikke være flere enn 5 sammen, da er det viktig at vi tenker også på det når vi går i butikken. Vi vil komme oss gjennom dette, men da må vi fortsette denne viktige dugnaden. Takk til alle askøyværinger for solidariteten dere viser hverandre, sier Høgtun.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 7.april - eget telefonnummer for eldre i påsken

Mange eldre kan føle seg ensomme og engstelige i den situasjonen vi er. Derfor har vi opprettet et eget telefonnummer for eldre på Askøy gjennom påsken.

- Målgruppen er de som ikke har tjenester fra kommunen, som enten selv har behov for å ringe, eller har pårørende som trenger noen å snakke med. Bare ring, vi ønsker å snakke med deg, sier Familie- og inkluderingssjef, Eva Mikkelsen.

Telefonen besvares hver dag mellom klokken 10 og klokken 12, og er åpen fra mandag 6. april og gjennom hele påsken.

Nummeret er 56 15 85 10.

- Dette er et godt tilbud til de som sitter hjemme, og som ikke har andre helsetjenester fra kommunen, men trenger noen å prate med. Jeg vil også minne om andre viktige telefonnumre som folk kan benytte, enten det er bekymrede barn og unge, folk som sliter med rus og psykisk helse, eller trenger noen å snakke med. Da er det mange telefoner nasjonalt. Du finner disse telefonnumrene på kommunens hjemmeside, sier ordfører Siv Høgtun.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 6.april - ingen nye smittede

Det er ingen nye med påvist smitte på Askøy i helgen.

Det betyr at det fortatt er 27 personer som har fått påvist smitte på Askøy totalt.

- Vi har god beredskap gjennom påsken, og innbyggerne vil få tilstrekkelig helsehjelp, sier ordfører Siv Høgtun.

Ordføreren oppfordrer samtidig alle til å gjøre påskehandelen lokalt.

- Det er tøffe tider for næringslivet. Jeg håper folk handler lokalt på Askøy, for å støtte. Og så vil jeg takke alle som følger smittevernreglene. Det er viktig.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 3.april - ett nytt påvist smittetilfelle

Totalt 27 personer har fått påvist koronasmitte etter testing på Askøy.

Selv om vi nå går inn i påskeuka, så har kommunen full beredskap.

- Vi har god kontroll på situasjonen, og alle askøyværinger skal få et forsvarlig helsetilbud også gjennom påska. Er man bekymret for om man er smittet, så kan man ringe koronatelefonen vår - 56 15 57 57 - og er man skikkelig dårlig, så ta kontakt med fastlege eller legevakt, sier ordfører Siv Høgtun.

Hun er imponert over innsatsen som legges ned i bekjempelsen av korona.

- Det er mange som skal handle til påske. Husk, ta hensyn i butikkene og følg smittevern-reglene. Kanskje du kan handle på andre tidspunkt enn du pleier, for å unngå mye folk i butikkene? Dette er en alvorlig situasjon, og det må vi tenke på. Så håper jeg at innbyggerne kan bruke påska til å være ute i aktivitet, og få frisk luft.

Ordføreren understreker at kommunen har god beredskap gjennom påskeuka.

- Trenger du noen å snakke med? På vår hjemmeside er det en oversikt over viktige telefonnumre, enten man er i en vanskelig livssituasjon, trenger noen å snakke med, eller er syk:

Lenke til viktige telefonnumre

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 2.april - tre nye med påvist smitte

Vi har fått tre positive prøvesvar siste døgn på Askøy. Dermed er det totalt 26 personer med påvist smitte.

Det ble tatt 13 nye tester i går, 1. april.

 • Vi ser det går litt i bølger med antall påvist smittede. I snitt ligger vi på omlag 1 om dagen, og totalt 26. Men dette er de med påvist smitte, og de er testet etter kriteriene fra Folkehelseinstituttet. Det er nok flere som er smittet, som ikke er i testgruppene. Derfor er det viktig at vi alle tar de forholdsregler vi kan for å begrense smitten, sier ordfører Siv Høgtun.

Pressemelding 1.april 2020 - god beredskap for å ta hånd om mange

Kleppestø sykehjem

Askøy kommune har bygget opp god beredskap for å kunne ta hånd om mange koronapasienter.

Det er ikke påvist noen nye med smitte på Askøy siste døgn. I går, 31. mars, ble det testet 11 personer, prøvesvar er foreløpig ikke mottatt.

- At vi hadde vårt første dødsfall på Askøy som følge av Covid-19 denne uken er trist. Jeg vil presisere at personen ikke var beboer ved Kleppestø sykehjem, men innlagt her for oppfølging og smertelindrende behandling etter å ha blitt utskrevet fra Haukeland universitetssykehus. Personen har vært isolert fra de andre beboerne vi har på sykehjemmet, sier Helse- og omsorgssjef, Anne-Kjersti Drange.

Bygger opp kapasitet

Helt siden starten av mars har det vært jobbet med beredskapsplaner i kommunen, knyttet til koronaviruset. Både kontinuitetsplaner, for å sikre forsvarlig drift hvis vi får mange smittede, og det å sikre nok utstyr.

En egen utstyrsgruppe jobber med å sikre at vi har både smittevernutstyr og at vi får tak i flere senger og annet nødvendig utstyr.

- Vi har allerede en del senger i beredskap og vi har i tillegg bestilt inn 26 nye senger som vi venter levert i slutten av april. Vi er i dialog med Haraldsplass sykehus om ytterligere 20 senger, som vi skal få overta når de skal skifte ut sine. Av annet smittevernutstyr har vi en god del utstyr som munnbind, hansker og frakker/drakter, slik at vi er sikret forsvarlig håndtering av smitte en tid fremover, betrygger Drange.

Tar høyde for flere smittede

I kommunens beredskapsplan er det tatt høyde for en trinnvis økning av antall plasser i sykehjem og isolering av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-smitte.

- Vi har gode rutiner som sikrer at vi ikke blander beboere med pasienter som trenger behandling for koronasmitte. Her vil det bli helt separate avdelinger, med full isolasjon.

Hvis Askøy får flere innbyggere med alvorlig koronasykdom enn det som er plass til på Kleppestø sykehjem i dag, vil antall plasser i området rundt sykehjemmet økes.

- Der er det god kapasitet. Blant annet ligger det i vår plan å ta i bruk nye lokaler som for eksempel nyoppusset del i gamle Kleppestø omsorgsbolig og lokaler i Myranetunet. Dette vil gi en økning på totalt 68 ekstra sengeplasser.

Bare nødvendig helsehjelp

På grunn av situasjonen vi er i yter hjemmetjenestene for tiden kun nødvendig helsehjelp, og kommunen har et godt samarbeid og god dialog med brukere og pårørende. Smittevernutstyr og rutiner for bruk er distribuert ut til alle avdelinger.

- Vi er trygge på at vi vil tilby forsvarlig helsehjelp til innbyggerne våre gjennom denne pandemien. Vi har utarbeidet gode planer for økt kapasitet på sykehjemsplasser, oppøkning av helsepersonell, opplæring og bruk av smittevernutstyr, sier helse- og omsorgssjefen.


Pressemelding 30 mars.

 En innbygger på Askøy døde av koronavirusinfeksjon, Covid-19, mandag 30. mars 2020.

- Jeg synes det er veldig trist at vi nå har fått et dødsfall på Askøy. Mine tanker går til de pårørende, sier ordfører Siv Høgtun.

Det var en eldre person som ble innlagt på Haukeland universitetssykehus, og der fikk påvist koronavirus.

Pasienten ble skrevet ut fra sykehuset til Kleppestø sykehjem for omlag en uke siden. På sykehjemmet har pasienten vært isolert, og fått tett oppfølging og lindrende behandling.

30. mars - 5 positive prøvesvar

Askøy kommune tester helsepersonell og innbyggere med symptomer daglig.

Prøvesvar som kom fredag til søndag denne helga viser 5 nye med påvist smitte.

Totalt har 23 personer på Askøy testet positivt for korona, og omlag 450 har blitt testet på Askøy.

 • Vi har bygget opp en god beredskapsorganisasjon, og jeg er trygg på at innbyggerne skal få forsvarlig hjelp. Vi ønsker også beskjed om noen vet om ensomme eldre som mangler pårørende eller et nettverk rundt seg. Disse må også fanges opp, sier ordfører Siv Høgtun.

Pressemelding 27. mars - ingen nye smittede

Det er totalt 17 personer med påvist smitte på Askøy:

 • 8 menn og 9 kvinner.
 • De er i alder 22-81 år.
 • 2 personer er eller har vært innlagt på sykehus.
 • 5 er smittet i utlandet og 5 er nærkontakt til kjent smittede. De øvrige har ukjent smittevei.
 • Symptombildet varierer mellom de smittede, men de fleste har hatt feber og influensalignende symptomer.
 • Alle smittede har fått personlig smitteveiledning fra lege eller helsesykepleier, og blir videre fulgt opp av fastlegen.
 • Kommunen bistår videre etter behov.

 Torsdag ble 40 personer testet. Svarene på disse kommer i løpet av dagen eller i morgen.

Totalt er 430 personer testet på Askøy.


Pressemelding 26.mars - ingen nye smittede

Askøy har ingen nye med påvist smitte siste døgn.

Vi tar om lag 20 tester hver dag, og har god testkapasitet. Er det innbyggere på Askøy med feber over 38 grader, hoste og luftveissymptomer, så ber vi deg kontakte koronatelefonen vår for vurdering: 56 15 57 57

Telefonen besvares av helsepersonell, og er åpen mellom klokken 8 og 20.

Husk å kontakte fastlegen ved annen sykdom

Helse og omsorg er bekymret for at innbyggere som normalt ville tatt kontakt med fastlegen nå lar være.

-Det er personer som vanligvis har jevnlig oppfølging av fastlegen sin, som nå er fraværende. Det er viktig at du fortsatt kontakter fastlegen din også ved andre sykdommer. Fastlegene har kapasitet, sier leder for Samfunnsmedisin, Amy Bruvik Næss.


Pressemelding 25. mars - Situasjonen for næringslivet er svært krevende

- Det er viktig å ta vare på vårt lokale næringsliv. Regjeringen har satt i gang virkemidler for å kunne hjelpe næringslivet i denne vanskelige tiden, sier ordfører Siv Høgtun.

Askøy har opprettet en kontakttelefon som næringslivet i kommunen kan ringe, om de har spørsmål som følger av koronakrisen.

Telefonnummeret er 56 15 86 50.

Telefonen besvares 08.00-09.00 og 12.00-14.00. Om du ikke får svar, legg igjen en beskjed, så ringer vi tilbake i åpningstiden.

Vil være en ressurs

Kommune ønsker å være en ressurs for det lokale næringsliv.

- Mange er permittert og mange er redd for at jobben ikke skal være der når dette er over. Andre er redde for å miste livsverket sitt. Jeg forstår den frykten. Jeg ønsker at næringslivet skal være trygg på at vi ser utfordringene. Vi følger med på nasjonale retningslinjer og økonomiske kompensasjoner og skal være en støttespiller for lokale næringslivet, sier Høgtun.

Flere virkemidler

Et virkemiddel regjeringen har tatt i bruk er midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften. Den senkes med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder. Redusert arbeidsgiveravgift vil bidra til å styrke likviditeten i bedrifter som nå sliter.

- Forhåpentligvis kan det bidra til at flere beholder sin arbeidsplass, sier ordføreren.

Flere garanti- og låneordninger, utsettelse og lettelse i merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper er andre tiltak fra regjeringen.

Regjeringen foreslår konkrete tiltak:

 • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020
 • Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, og at ordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.
 • Regjeringen foreslår også å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Dette tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Hjelp fra NAV

- Enten man er arbeidstaker eller arbeidsgiver, så vil NAV hjelpe. På hjemmesiden til Askøy kommune vil man blant annet finne informasjonsvideoer fra NAV: Informasjonsvideoer fra NAV

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

25.mars - to nye har testet positivt

Det tas daglige prøver, og vi fikk to positive prøvesvar i går ettermiddag. Det betyr at Askøy totalt har 17 som har testet positivt på korona.

Smittesporingen av de to siste er også avsluttet. Den viser 1 nærkontakt og 1 med ukjent smittevei.

Det ble gjort 20 tester i går, tirsdag, og prøvesvar kommer.

- Vi har god kontroll på dette lokalt på Askøy. Det er laget gode rutiner og gode planer fremover for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Men vi trenger hjelp av innbyggerne. Følg rådene fra myndighetene, sier ordfører Siv Høgtun.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 24.mars - ingen nye smittede

Det er ikke kommet nye positive prøvesvar pr klokken 11 i dag.

Smittesporing på de 15 som tidligere har fått påvist smitte er fullført.

- Selv om vi ikke har mottatt positive prøvesvar siste døgn, er dette fortsatt en alvorlig situasjon. Askøy kommune tester etter nasjonale kriterier som kommer fra Folkehelseinstituttet og det vil si at det fortsatt er mange som ikke skal testet, sier ordfører Siv Høgtun.

Har du lette luftveisplager og ikke trenger legehjelp: Hold deg hjemme til du er frisk + 1 dag.

- Vi må alle betrakte oss selv som mulige smittebærere, fordi vi kan ha smitte uten å være syk. Det er viktig at alle fortsatt følger rådene fra nasjonale myndigheter om å holde avstand minst 1 meter, vaske hender og ikke samler seg i grupper, understreker ordføreren.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 23.mars - 8 nye smittede

Askøy har totalt 15 personer med påvist smitte av korona.

- Vi fikk melding om to smittede søndag 22. mars og seks nye smittede så langt i dag, mandag 23. mars, sier ordfører Siv Høgtun.

Smittesporing og kartlegging

 • 4 av de smittede på Askøy er smittet i utlandet
 • 6 har ukjent smittevei
 • 5 er nærkontakter til tidligere påvist smittede Det gjennomføres smittesporing for alle med påvist smitte

- Smittesporingsarbeidet viser at mange har vært flinke til å unngå nærkontakt med andre i samfunnet både før og etter symptomdebut og dette begrenser smitten i samfunnet, forteller ordføreren.

Nærkontakt

Man blir definert som nærkontakt hvis man har vært i fysisk berøring med, eller oppholdt seg nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter med, noen som er smittet fra 24 timer før de fikk symptomer.

- Derfor er det viktig at man unngår unødvendig nærkontakt med hverandre også mens man føler seg frisk. Husk å følge myndighetenes råd om å holde avstand og god håndhygiene, oppfordrer Høgtun.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 20.mars - tre nye smittede

Det har kommet tre nye positive prøvesvar siden torsdag 19. mars. Dermed er det syv personer med påvist smitte på Askøy.

- Vi driver smittesporing og kartlegging av alle de syv med påvist smitte. Det er tidkrevende arbeid. Alle syv er i isolasjon, sier ordfører Siv Høgtun.

Nye testkriterier

- Vi tester om lag 40 personer om dagen, og vi tester etter kriteriene som kommer fra Folkehelseinstituttet, understreker ordføreren.

Folkehelseinstituttet kom i dag, 20. mars 2020, med utvidede testkriterier:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

 • Har behov for innleggelse.
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 19. mars - fire nye smittede

Askøy kommune har fått fire positive testresultat. Alle fire har bosted på Askøy.

- Det jobbes nå intenst med kartlegging og smittesporing for å se forløp og hvem som har vært i kontakt med disse, sier ordfører Siv Høgtun.

Mer informasjon kommer i en ny pressemelding i løpet av dagen.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Barn og unge i sårbar livssituasjon

Ordfører Siv Høgtun sammen med leder for Familie og inkludering Eva Mikkelsen

Alle familier er forskjellige. Og noen ganger kan det være ekstra vanskelig å være mye sammen med familien sin. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsaktiviteter og andre steder barn møter voksne ikke er åpne.

- Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Det kan også være barn som opplever at voksne rundt forandrer seg og blir annerledes enn hva de har vært vant til. Og at det oppleves utrygt, sier leder for Familie og inkludering i Askøy kommune, Eva Mikkelsen.

Barn og ungdom som har det vanskelig i familien sin føler ofte at de er de eneste som har det sånn. Når uvanlige ting skjer kan man føle seg enda mer ensom.

- Når det er ekstra vanskelig hjemme er det viktig å holde kontakt med venner og slektninger for eksempel på sosiale medier. Med dem kan man snakke om andre ting, eller om hvordan man har det hjemme, sier ordfører Siv Høgtun.

Snakk med egne barn

Det gjør også at voksne kanskje ikke er de første som får vite om barn og ungdom har det bra eller ikke. Barn og ungdom vil sannsynligvis få informasjon om dette, gjennom den kontakten de har med hverandre. Enten det er egne venner, eller venner som har fått vite at det er andre som strever.

- Noen kan ha blitt bedt om ikke å fortelle dette videre, og opplever det vanskelig å være på en slik hemmelighet alene. Vi tenker det er viktig at foreldre snakker med barna sine og hører hvem de har kontakt med, og hvordan disse har det, oppfordrer Mikkelsen.

Søk hjelp på telefon og chat

Hvis barn og ungdom selv opplever hjemmesituasjonen så vanskelig at de trenger hjelp fra noen andre, eller noen er bekymret for et barn eller en ungdom, kan de for eksempel kontakte:

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

Har nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe. Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Kors på halsen

Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.

Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med!

Si det med ord

Sidetmedord.no er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. Nettjenesten Sidetmedord.no drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse. Du kan også chatte via nettsiden deres.

Vold- og overgrepslinjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. De har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

Barnevernvakten i Askøy

Barneverntjenesten skal være en støttespiller når barn har det vanskelig. Barnevernvakten er akuttberedskapen til barnevernet på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger raskt hjelp.

Du kan også kontakte barnevernet om du er bekymret for hvordan et barn har det, eller har behov for å drøfte en bekymring.

Ta kontakt med barnevernvakten på 409 19 480 (eller politiet på 02800)

Vi søker folk med helsefaglig bakgrunn

Koronaviruset gjør at det kommer mange utfordringer fremover.

- Vi må forberede oss på en situasjon hvor helsepersonell både kan bli syke eller må settes i karantene. Da trenger vi ekstra personell.Vi håper og tror at det bor mange på Askøy med denne bakgrunnen. Du trenger ikke jobbe med dette i dag, men du kan ha relevant utdanning eller erfaring, sier HR-sjef Liv Vetås.

Studenter i helsefag

- Dersom det er personer med helsefaglig bakgrunn som har anledning til å arbeide på sykehjem og andre deler av helse og omsorg i kommunen vår, er vi interessert i at de tar kontakt med oss. Studenter innen helsefag er vi også interessert i å komme i kontakt med, sier ordfører Siv Høgtun til Askøyværingen.

Søk via hjemmesiden Du melder deg via lenken øverst på hjemmesiden: ledige stillinger

Frir til næringslivet

Verneutstyr for helsearbeidere kan bli mangelvare. 

Det går mye verneutstyr i helsesektoren. Dette er i all hovedsak engangsbruk, for å begrense smitte. Helsearbeidere trenger verneutstyr for både å beskytte både seg selv og pasienter.

- Kanskje det er bedrifter på Askøy som har slikt utstyr liggende, spør ordfører Siv Høgtun, og frir til næringslivet.

Utstyr det er behov for

 • Vernebriller (fyrverkeribriller fungerer godt)
 • Munnbind og støvmasker. Særlig masker med ventil
 • Smittefrakker eller engangskjeledresser

Har din bedrift slikt utstyr?

Kontakt leder for Miljørettet helsevern; Bengt Åge Sørby Borge

Telefon: 970 51 884


Pressemelding 17. mars - ingen nye smittede

Fortsatt ingen prøvesvar med påvist smitte på Askøy.

- Men det er fortsatt en alvorlig situasjon, advarer ordfører Siv Høgtun.

Askøy har så langt ikke hatt noen innbyggere med påvist koronasmitte. Det må ikke bli en sovepute. Det betyr ikke at viruset ikke er på Askøy.

- Det er litt spesielt når vi ser på kartet, og ser nabokommunene som har påvist smittede. I går testet vi 34 personer, svarene har vi ikke fått ennå. Det er viktig at vi alle fortsatt er flinke til å følge myndighetenes råd. Jeg vil berømme innbyggerne for å være flinke til å ta hensyn, men vi må ikke slippe opp og bli uforsiktige, advarer ordføreren.

Vi har alle et ansvar

Kommunen har kontroll og gode rutiner for hvordan vi skal håndtere smittede. Det er stort press på helsetjenestene i kommunen.

- Helsepersonell og andre avdelinger gjør en uvurderlig jobb i disse dager. Tusen takk til alle dere som står på. Vi som innbyggere har et ansvar, derfor oppfordrer jeg alle til å:

 • fortsatt vaske hender
 • ta forhåndsregler
 • holde avstand til andre. Vi skal ikke samles i grupper

- Dette er et virus som smitter lett. Vurder om du må på butikken. Om du må gjøre innkjøp, ta hensyn til butikkmedarbeidere og hold avstand til andre kunder, er ordførerens bønn til askøyværingene.

Dette er tiden for å være ansvarlig og vise omsorg for hverandre.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Redusert fysioterapitilbud

Vi følger helsedirektoratets vedtak om at virksomheter innen fysioterapi blir stengt fra og med 17. mars 2020 klokken 00.00.

Det betyr at alle privatpraktiserende institutter med kommunalt driftstilskudd i Askøy stenger slik som føringene anbefaler.

Kommunen er ansvarlig for å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp også innenfor fysioterapi.

Personer som har behov for helt nødvendig fysioterapi må ta kontakt på telefon 905 38 826.

Betaling - barnehage og SFO

Foresatte slipper å betale for barnehage og SFO når disse tilbudene er stengt. Men vi ber om at faktura for mars betales innen forfall 31. mars 2020.

For mye innbetalt beløp vil bli godskrevet på senere faktura.

Spørsmål fra media: 

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 16.mars - ingen testet positivt på Koronasmitte

Flere kommuner i landet har innført nye, strenge tiltak for å hindre smitte, blant annet karantene for tilreisende og reiseforbud. Foreløpig iverksetter ikke Askøy slike tiltak, siden vi tilhører en større arbeidsregion. Tiltak vil fortløpende vurderes i samråd med omegnskommunene.

Mange telefoner

Vi merker stor pågang på legevakt-telefonen. Denne skal kun brukes av personer som er akutt syke.

- Hold deg hjemme hvis du er syk med lette luftveissymptomer. Askøy har en egen koronatelefon for innbyggere i kommunen, som svarer på spørsmål: 56 15 57 57. Denne betjenes av helsesykepleiere, sier ordfører Siv Høgtun.

- Det ligger mye god informasjon om hva du skal gjøre på helsenorge.no, og via vår hjemmeside. Holde deg oppdatert på nett, oppfordrer ordføreren.

Vi kan ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre.

Spørsmål fra media: 

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 15.mars - ingen bekreftet smittet

Vi regner med å få nye prøvesvar i morgen, mandag 16. mars. Men foreløpig er det ingen som har testet positivt på korona på Askøy.

Gjør ikke strengere grep ennå

- Vi ser det er flere kommuner i landet som har innført nye, strenge tiltak for å hindre smitte. Foreløpig er ikke dette aktuelt for oss. Men det er noe vi skal se på i KKL (kommunal kriseledelse) i morgen. Vi følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, sier ordfører Siv Høgtun.

Ta hensyn

Høgtun oppfordrer alle som kommer til Askøy fra andre regioner i landet å være ekstra forsiktige.

- Det er veldig viktig at vi alle tar forhåndsregler. At vi ikke samler oss i grupper, holder avstand og vasker hendene. Og kommer man fra andre fylker og steder som er rammet, så ber vi om at man tar ekstra hensyn.

Vi kan ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

14.mars - fortsatt ingen med påvist smitte på Askøy. Men nye karanteneregler gir utfordringer.

Nye karanteneregler gir oss utfordringer med å skaffe nok helsepersonell. Dette gjør at vi må sikre at de som er mest syke får nødvendig hjelp.

- Vi oppfordrer derfor at innbyggere forholder seg til de sentrale føringer som sier at har du lette luftveissymptomer skal du holde deg hjemme og avvente situasjonen. Du trenger ikke oppsøke lege, sier ordfører Siv Høgtun.

Om du har akutt sykdom og har behov for hjelp skal du fortsatt ringe legevakttelefonen: 116117.

Har innbyggere på Askøy spørsmål om Koronaviruset ring: 56 15 57 57.

- Jeg oppfordrer alle å tenke på atferd, hold avstand - minst 1 meter. Husk dette spesielt i butikker og på kollektivreiser, oppfordrer ordføreren.

God håndvask og host i albuekroken.

Søk informasjon på Askøy kommunes sider: undefined

Og på Helse Norges sine sider: helsenorge.no.

Vi kan ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Stenging av skoler og barnehage

Illustrasjonsfoto av fargeblyanter

Askøy kommune følger nasjonale retningslinjer, og stenger barnehager og skoler i kommunen.

Helsedirektoratet har vedtatt at barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt for opplæring. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 klokken 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

Dette gjelder

 • barnehager
 • barneskoler
 • ungdomsskoler
 • videregående skoler
 • universiteter og høyskoler
 • andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Derfor sikrer vi et tilbud til barn (0-12 år) av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Foreldre til barnehagebarn og elever som jobber innenfor disse gruppene, og som ikke har annen mulighet for ivaretakelse av barna, kan levere barna som vanlig.

Større grupper

- Det er viktig at vi alle tar en del i denne dugnaden. Å stenge skoler og barnehager er svært sterke grep. Dette gjøres for å hindre smittespredning. Vi oppfordrer at elever ikke samler seg i større grupper, for å gjøre at koronaviruset spres minst mulig, sier ordfører Siv Høgtun.


Pressemelding 12. mars 2020

Askøy har fortsatt ingen smittede

10 prøver ble tatt tirsdag, svar kom i går - onsdag. Alle 10 prøver er negative.

Vi jobber med prosedyrer for smittesporing, slik at vi har rutiner på plass når vi får et smittetilfelle.

Luftveissymptomer

- Vi oppfordrer alle med luftveissymptomer å i første omgang ta digital kontakt med fastlegen. Du kan bestille time hos fastlegen gjennom helsenorge.no (med pålogging). Vi har også en egen koronatelefon på Askøy (56 15 57 57), hvor det sitter helsepersonell som kan svare på blant annet smittespørsmål. Ring Legevakten (116117) ved symptomer og sykdom, sier fungerende kommuneoverlege, Elisabeth Stura.

Arrangementer

I går, onsdag, kom Askøy kommune med egne råd og anbefalinger for arrangementer: Retningslinjer og råd for arrangementer på Askøy

Vi får mange spørsmål om idrettsarrangement og trening. Det er viktig å opprettholde fysisk aktivitet, og at innbyggerne ikke slutter med dette. Men det anbefales å heller flytte treningen ut i stedet for å avlyse alt. Kan man ha alternativ trening utendørs? Man kan godt kutte ut å dusje og bruke felles garderobeanlegg i forbindelse med trening. Da er det bedre å skifte og dusje hjemme. Man trenger heller ikke spise sammen på trening.

Neste informasjosmelding vil komme

Fredag klokken 10.00

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. undefined

mvh Askøy kommune


Pressemelding 11.mars råd og anbefalinger 

 Illustrasjonsfoto av arrangementskalenderen Det skjer Askøy

11. mars 2020 - arrangementer på Askøy, råd og anbefalinger

Norske helsemyndigheter har laget noen retningslinjer og råd for arrangementer. Vi legger disse til grunn i våre anbefalinger for Askøy.

Vi understreker at dette er regler gjeldende fra 11. mars 2020, og at disse kan endres i tråd med anbefalinger fra myndighetene.

Kommunens råd og anbefaling

Arrangementer og samlinger i regi av frivilligheten og private

Sentrale retningslinjer følges: Råd ved arrangementer og samlinger

 • Arrangementer med 500 eller flere deltakere utsettes eller avlyses
 • For offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere kreves det risikovurdering og tiltak for å unngå smittespredning. Disse skal godkjennes av kommunen

Søknader i samsvar med krav til risikovurdering og gjennomføringsplan sendes

Saksbehandlingstid må påregnes.

Arrangementer og samlinger i regi av Askøy kommune avlyses fra 11. mars 2020 og inntil videre

Dette gjelder for eksempel:

 • Konserter og forestillinger
 • Konferanser og seminarer
 • Møter med mer enn 20 personer

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. undefined

mvh Askøy kommune

11. mars 2020 - situasjonsrapport

Fortsatt ingen koronasmittede på Askøy.

Situasjonen er som følger:

Det ble tatt 12 prøver mandag 9. mars. Svarene på disse prøvene kom tirsdag, og alle var negative. Det betyr at det pr onsdag 11. mars klokken 9 fortsatt ikke er noen smittede på Askøy.

Det ble testet 10 nye personer i går tirsdag 10. mars. Vi venter svar på disse prøvene.

Reisekarantene

- Vi ser det er ufordrende når Folkehelseinstituttet oppdaterer sine områder med vedvarende smitte. Nå skal blant annet alle som har besøkt Italia, ikke bare regioner i nord, i karantene i 14 dager fra den datoen de kom hjem, sier kommunelege Elisabeth Stura.

Det betyr at vi ikke har oversikt over hvor mange som er i karantene, siden reisende selv skal sette seg i karantene.

- Vi får bare vite om disse om de har symptomer og kontakter helsepersonel. Er man frisk, skal man bare være i hjemmekarantene i 14 dager, og trenger ikke å ringe legevakten.

Antall i isolasjon

Vi har pr 11. mars ca 25 personer i isolasjon på Askøy.

Arrangement

Det kommer oppdaterte råd for arrangementer på Askøy i løpet av dagen (11. mars).

Hva gjør kommunen

Vi har helt siden 27. februar hatt faste, daglige statusmøter og for å delegere oppgaver.

Askøy kommune har

 • økt personell avtaler med omegnskommuner, interkommunalt samarbeid
 • gjennomgang av materiell for å ha oversikt over utstyr
 • opprettet en egen smittetelefon (56 15 57 57), som er bemannet av helsepersonell
 • en oppdatert bemanningsplan ved utbredt sykdom (dimensjonerer for mange smittede)
 • sett på prioritering av personell; bør-tjenester nedprioriteres, må-tjenester er viktig. Eksempel: tilbyr ikke reisevaksine, det er viktigere å bruke helsepersonell til å jobbe med korona-smitte
 • HR jobber med oversikt over tilgjengelige ressurser
 • ser på arrangementer

Neste informasjonsmelding vil komme:

Torsdag 12. mars klokken 10.00, eller før om det skjer større endringer.

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. undefined

mvh Askøy kommune 


Pressemelding 10. mars - venter prøvesvar

Situasjonen er som følger:

Det ble testet 12 personer i går, mandag 9. mars 2020. Prøvesvar ikke klare.

Hvor mange er i hjemmekarantene?

Dette har vi ikke lenger oversikt over, siden Folkehelsedirektoratet sier at alle som har vært i land/områder med vedvarende smitte skal være i hjemmekarantene i 14 dager. Dette gjelder alle, selv om man ikke har symptomer.

- Det betyr at det kan være innbyggere som har vært på reise, som ikke har symptomer, som derfor ikke ringer. Og det trenger de heller ikke gjøre, når de er symptomfrie. Men FHI sier at alle skal være i hjemmekarantene om de kommer fra disse områdene, sier fungerende kommunelege Elisabeth Stura.

Hva skjer ved positiv prøve?

Kommer det en positiv test på en innbygger på Askøy, som påviser smitte, vil vi starte smittesporing for å se hvem vedkommende har vært i kontakt med. Vi vil også se hvilke personer det skal settes inn tiltak mot. Det vil naturlig være folk denne personen har vært i kontakt med.

Neste informasjosmelding vil komme:

Onsdag 11. mars klokken 10.00

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. undefined

mvh Askøy kommune

Pressemelding fra Askøy kommune


Pressemelding 9. mars - ingen med påvist smitte

Situasjonen er som følger

Pr klokken 9.00 mandag 9. mars er det ingen med påvist smitte på Askøy.

Flere skal testes i dag. Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med nye anbefalinger, som gjør at det er flere som testes og flere som settes i karantene.

- Anbefalingene fra FHI sier at personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Det er uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Derfor blir det flere som skal i karantene, uten at det går via oss. Disse skal ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre, sier fungerende kommunelege Elisabeth Stura.

Skiferie i Alpene

Det har vært registret tilfeller av smittede i Norge etter skiferie i Østerrike. Har du vært på ferie i områder med vedvarende smitte (se oversikt hos FHI.no), eller vært på skiferie i Østerrike - og har har symptomer - ber vi deg kontakte legevakten på 116 117.

Smittetelefon

- Vi holder smittetelefonen vår åpen. Denne er bemannet av helsesykepleiere på Askøy. Er du bekymret for smitte, eller bekymret for om du kan være smittet, ring 56 15 57 57.

Neste informasjonsmelding vil komme:

Tirsdag 10. mars 2020 klokken 10.00


Pressemelding 6. mars - oppdatert reiseinformasjon

Pressemelding om koronavirus fra Askøy kommune 6. mars 2020 Statusoppdatering 6. mars 2020. Oppdatert reiseinformasjon!

Viktig informasjon: Oppdatert område for reisende

Folkehelseinstituttet har oppdatert området for hvor det kan være smitte, blant annet med flere nye regioner i Italia, som er definert som «områder med vedvarende spredning».

- Vi oppfordrer alle syke personer, som har vært på reise i disse områdene, og har symptomer, at de ringer legevakten på 116117. Dette gjelder også de som tidligere har ringt, siden reiseområdene er utvidet, sier fungerende kommunelege, Elisabeth Stura.

Det gjelder alle som har vært på reise i disse områdene, og som har symptomer på koronasmitte:

 • Italia: alle regioner i Italia nord for Roma (regionene Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia og Toscana)
 • Fastlands-Kina
 • Iran
 • Sør-Korea
 • Japan
 • Singapore
 • Hong-Kong

Liste fra FHI: :undefined

Situasjonen er som følger på Askøy

Det ble testet 1 person i går, torsdag 5. mars. Svar på prøve kommer i løpet av dagen, fredag 6. mars.

Dette har skjedd:

8 personer er testet for koronaviruset på Askøy. Ingen har testet positivt - venter svar på siste prøve i dag, fredag 6. mars.

4 enkeltpersoner og 1 husstand er i hjemmekarantene.

Informasjonstelefonen til Askøy kommune

Kommunen har laget et eget telefonnummer for spørsmål fra bekymrede askøyværinger: 56 15 57 57.

I går, torsdag 5. mars, var det færre enn 10 henvendelser på telefonen. Det er nok mange på Askøy som er engstelig for smitte. Er man bekymret, kan man ringe 56 15 57 57 og snakke med personer som kan gi smitteforebyggende råd.

Neste informasjonsmelding vil komme:

Mandag 9. mars klokken 10, med mindre det kommer prøvesvar som viser at smittede bor på Askøy.

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. undefined

Og lese oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet: fhi.no

mvh Askøy kommune


Pressemelding 4. mars - ingen nye smittede

Situasjonen er som følger:

Det er kommet 3 nye negative svar på prøver som ble tatt i helgen. Det betyr at det fortsatt ikke er noen som er smittet av koronaviruset på Askøy.

Det ble testet 3 personer i går, 3. mars. Vi får tidligst svar på disse prøvene i løpet av ettermiddagen. Resultatet vil publiseres når prøvesvarene er klare.

Karantene

I dag er det tre husstander i karantene, i tillegg til tre enkeltpersoner.

Telefonnummer om korona

Vi oppretter nå et eget telefonnummer, som vil betjenes av Helsesykepleiere på Askøy. Når telefonløsningen er klar, vil denne markedsføres på kommunens hjemmeside, og sendes ut til pressen, sier fungerende kommuneoverlege, Elisabeth Stura.

Det nye telefonnummeret er: 56 15 57 57.

Bakgrunnen for å opprette et eget telefonnummer, er å begrense pågangen på telefon til Legevakten.

- Vi har så langt ikke hatt kapasitetsproblemer på legevakt-telefonen, men vi ønsker å være i forkant. Da vil den nye telefonen være med å avlaste det som ikke er av rene helserelaterte spørsmål, sier Stura.

Hun understreker at om man for eksempel har høy feber eller er kortpustet, så skal man fortsatt ringe Legevakten på 116117.

Helsedirektoratet har opprettet en egen informasjonstelefon for publikum på 815 55 015

Neste informasjosmelding vil komme

Torsdag klokken 10.00

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. undefined

mvh Askøy kommune


Pressemelding 3. mars - ingen påvist smitte på Askøy

Status pr 03.03.20 Pr i dag kl 09:00 er det 7 husstander i karantene. 1 husstand færre enn i går. En husstand er påvist smittefri, flere prøvesvar ventes.

Grunnskole er orientert om at det ikke er behov for legeerklæring hvis elever blir satt i karantene.

Det er ikke påvist smitte hos noen av Askøys innbyggere. Askøy er lite berørt av koronaviruset.

Innbyggere oppfordres til å følge med på Folkehelseinstituttes hjemmeside for oppdatert informasjon. undefined Der finner du informasjon om blant annet reiseråd og forebygging av smitte. Har du spørsmål om koronaviruset som du ikke får besvart på fhi.no, ring Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Ved mistanke om smitte Legevakt/fastlege skal kun kontaktes i forbindelse med sykdom eller mistanke om smitte. Andre spørsmål besvares på FHI.no eller informasjonstelefonen.

Tiltak som er iverksatt Samfunnsmedisinsk avdeling har økt lageret av nødvendig verneutstyr. Utstyret blir distribuert til avdelinger og legekontor som har pasientkontakt.

Informasjon All informasjon blir gitt via pressemeldinger/publisert på våre nettsider - vi ber om forståelse for at ansatte i helsevesenet må prioritere tiden på sine arbeidsoppgaver.

Hvis det skjer noen endringer av situasjonen vil vi så snart det er praktisk mulig orientere om dette.

Det vil bli sendt ut faste pressemeldinger, Kl 10:00 på hverdager.