I løpet av mandag og tirsdag er det 5 nye personer som har fått påvist smitte av Covid-19 på Askøy.

Totalt er det 41 personer som har fått påvist smitte i kommunen.

Mandag og tirsdag er det testet 25 nye personer.

Koronatelefon

Koronatelefonen har hatt litt flere henvendelser så langt denne uken, i forhold til forrige uke, med 34 telefoner mandag og 48 telefoner tirsdag. Gjennomsnittet forrige uke var i underkant av 20 pr dag (mandag-søndag).

Kommunestyremøte 30. april

Det første kommunestyremøtet vil avholdes i morgen, torsdag 30. april, digitalt. Møtet sendes direkte på hjemmesiden og på vår Facebook-side.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 29. april - en ny med påvist smitte

Det har i helgen kommet ett positivt prøvesvar på Covid-19.

40 personer ble testet i forrige uke. Med en ny påvist i helgen, har 36 personer fått påvist koronasmitte på Askøy totalt.


Pressemelding 24. april - en ny med påvist smitte

Vi har fått én ny person med påvist smitte på Askøy. Det vil si at vi totalt har 35 personer som har fått påvist koronasmitte i kommunen.

Det er viktig at alle fortsatt følger myndighetenes smittevernråd, som blant annet god håndvask og holder avstand.

Koronatelefon med ny åpningstid

Fra og med mandag 27. april vil åpningstiden på koronatelefonen bli endret.

Telefonen besvares hver dag klokken 08.00 – 15.30.

Telefonen vil være stengt på offentlige høytidsdager, i første omgang 1. mai, 17. mai og Kristi himmelfartsdag.

Telefonnummeret er fortsatt det samme: 56 15 57 57

Mer drift på helsestasjon

Årsaken til redusert åpningstid på koronatelefonen, er at helsesykepleierne skal øke opp sin drift på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten til tilnærmet normal drift.

Det vil bli samme tilbud som tidligere på teststasjonen.

Les mer informasjon fra våre avdelinger på hjemmesiden: Informasjon fra kommunens avdelinger


Pressemelding 22.april - ingen nye med påvist smitte

Det har ikke kommet nye personer med påvist smitte på Askøy siste to døgn.

Totalt har vi testet rundt 600 personer for korona-smitte. De to siste ukene er 101 personer testet.

Totalt er det 34 personer som har fått påvist Covid-19 på Askøy siden vi begynte med prøvetaking.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 20.april - to nye med påvist smitte

Det har i helgen kommet svar på prøver, og disse viser to nye med påvist smitte på Askøy. Totalt 34 personer har fått påvist koromasmitte i kommunen.


Pressemelding 16.april - to nye med påvist smitte

Det er to nye med påvist koronasmitte på Askøy siste døgn.

Totalt er det 32 personer som har fått påvist smitte på Askøy.

- Vi har god kontroll på helsetjenestene, sier ordfører Siv Høgtun.

Åpner barnehagene

- Barnehagene jobber nå med å gjøre seg godt kjent med veilederen som er kommet fra Utdanningsdirektoratet. Det gjør meg trygg på at vi kan åpne barnehagene våre 20. april, og være sikre på at det blir et godt og trygt sted for barna å være. Vi har lagt ut mye informasjon om dette på hjemmesiden til kommunen, sier Høgtun, og oppfordrer foreldre som er bekymret til å lese veilederen, og stole på ekspertisen.

Les mer om åpning av barnehagene her: Åpner barnehagene 20. april

Formannskapsmøte

Klokken 12 i dag er det formannskapsmøte. Dette kan følges på hjemmesiden og Facebook-siden til kommunen.


Pressemelding 15.april - ett nytt påvist smittetilfelle

I går, tirsdag 14. april, fikk vi ett positivt prøvesvar på Covid-19.

Totalt har Askøy kommune fått påvist 30 tilfeller av koronasmitte.

- Vi venter på veilederen som skal gi alle kommuner gode rutiner når vi åpner barnehagene 20. april, og småtrinnet på skolene 27. april. Gode rutiner vil sikre at det er trygt å la barna begynne i barnehage og skole. Det er viktig at foreldre lar seg styre av fakta, ikke frykt. Vi skal alle lytte til de faglige rådene vi får, sier ordfører Siv Høgtun. 


Pressemelding 14.april - det har vært en rolig påske med tanke på koronasmitte på Askøy.

Det har blitt testet 40 personer for korona i påsken. Ett prøvesvar en ikke mottatt. Av de 39 prøvene som det har kommet svar på, er det totalt to nye med påvist smitte. Totaltallet er 29 personer med påvist smitte på Askøy.

- Vi jobber nå med å sikre rutiner slik at innbyggerne skal være trygge når vi åpner barnehagene 20. april, og så småtrinnene på skolene 27. april. Vi har blant annet søkt etter flere renholdere for å sikre godt smittevern, og fått mer enn 30 søknader i påsken, sier ordfører Siv Høgtun.

Hun oppfordrer innbyggerne til å stole på myndighetene når barnehagene åpner neste uke.

- Vi jobber også opp mot næringslivet, ved å blant annet skaffe oversikt over de ulike tiltakspakkene fra regjeringen, og på hvilken måte de kan hjelpe vårt næringsliv.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 12.april - totalt 29 med påvist smitte

Prøversvar i påsken viser to nye med påvist smitte.

Det er totalt 29 personer på Askøy som har fått påvist koronasmitte. 

Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge smittevernrådene fra myndighetene.


Pressemelding 8.april - Askøy følger nasjonale retningslinjer

- At regjeringen åpner for at barnehager, 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO kan åpne i slutten av april er positive signaler. Men det setter krav til at alle i samfunnet følger smittevernsrådene. Ellers kan det bli en oppblomstring av koronasmitte, advarer ordfører Siv Høgtun.

Følger sentrale retningslinjer Askøy kommune har ikke laget egne retningslinjer disse ukene, men valgt å følge de sentrale. Rett over påske vil ledelsen sette seg ned og nøye planlegge hvordan man sørger for at alle smitteverntiltak følges i barnehager og skoler som åpner.

- Det er ikke bare å åpne opp. Vi må være trygge på at vi ikke får en oppblomstring av smitten. Vi må sette oss inn i forskriftene som kommer fra myndighetene, slik at vi kan gjennomføre åpning på en trygg måte, sier ordføreren.

Alle må gjøre en innsats

Myndighetene setter ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen.

- Det er disse tingene vi må ha oversikt og kontroll over. Jeg vil samtidig takke alle som har gjort en innsats ved å holde seg hjemme, har holdt avstand og hindret smittespredning. Denne jobben er ikke over. Alle må fortsatt følge smittevernsreglene, understreker Høgtun.

Ingen nye med påvist smitte

Les også pressemelding fra 8. april - ingen nye med påvist smitte.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Det har ikke kommet noen nye med påvist smitte på Askøy. Det betyr at det fortsatt er 27 personer som har fått påvist smitte på Askøy.

Selv om det ikke er nye tilfeller som er påvist, er situasjonen fortsatt alvorlig, fordi vi antar at det er flere innbyggere som har Covid 19 uten å vite det. Derfor oppfordrer ordføreren sterkt om å fortsatt følge smittevernreglene.

- Kommunen har god beredskap i påsken, askøyværinger kan være trygg på at kommunen kan gi tilstrekkelig helsehjelp, sier ordfører Siv Høgtun.

Det er tøffe tider for næringslivet i kommunen. Det er ønskelig at alle tar påskehandelen lokalt og planlegger innkjøpene.

- Vi skal fortsatt holde avstand og ikke være flere enn 5 sammen, da er det viktig at vi tenker også på det når vi går i butikken. Vi vil komme oss gjennom dette, men da må vi fortsette denne viktige dugnaden. Takk til alle askøyværinger for solidariteten dere viser hverandre, sier Høgtun.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 7.april - eget telefonnummer for eldre i påsken

Mange eldre kan føle seg ensomme og engstelige i den situasjonen vi er. Derfor har vi opprettet et eget telefonnummer for eldre på Askøy gjennom påsken.

- Målgruppen er de som ikke har tjenester fra kommunen, som enten selv har behov for å ringe, eller har pårørende som trenger noen å snakke med. Bare ring, vi ønsker å snakke med deg, sier Familie- og inkluderingssjef, Eva Mikkelsen.

Telefonen besvares hver dag mellom klokken 10 og klokken 12, og er åpen fra mandag 6. april og gjennom hele påsken.

Nummeret er 56 15 85 10.

- Dette er et godt tilbud til de som sitter hjemme, og som ikke har andre helsetjenester fra kommunen, men trenger noen å prate med. Jeg vil også minne om andre viktige telefonnumre som folk kan benytte, enten det er bekymrede barn og unge, folk som sliter med rus og psykisk helse, eller trenger noen å snakke med. Da er det mange telefoner nasjonalt. Du finner disse telefonnumrene på kommunens hjemmeside, sier ordfører Siv Høgtun.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 6.april - ingen nye smittede

Det er ingen nye med påvist smitte på Askøy i helgen.

Det betyr at det fortatt er 27 personer som har fått påvist smitte på Askøy totalt.

- Vi har god beredskap gjennom påsken, og innbyggerne vil få tilstrekkelig helsehjelp, sier ordfører Siv Høgtun.

Ordføreren oppfordrer samtidig alle til å gjøre påskehandelen lokalt.

- Det er tøffe tider for næringslivet. Jeg håper folk handler lokalt på Askøy, for å støtte. Og så vil jeg takke alle som følger smittevernreglene. Det er viktig.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 3.april - ett nytt påvist smittetilfelle

Totalt 27 personer har fått påvist koronasmitte etter testing på Askøy.

Selv om vi nå går inn i påskeuka, så har kommunen full beredskap.

- Vi har god kontroll på situasjonen, og alle askøyværinger skal få et forsvarlig helsetilbud også gjennom påska. Er man bekymret for om man er smittet, så kan man ringe koronatelefonen vår - 56 15 57 57 - og er man skikkelig dårlig, så ta kontakt med fastlege eller legevakt, sier ordfører Siv Høgtun.

Hun er imponert over innsatsen som legges ned i bekjempelsen av korona.

- Det er mange som skal handle til påske. Husk, ta hensyn i butikkene og følg smittevern-reglene. Kanskje du kan handle på andre tidspunkt enn du pleier, for å unngå mye folk i butikkene? Dette er en alvorlig situasjon, og det må vi tenke på. Så håper jeg at innbyggerne kan bruke påska til å være ute i aktivitet, og få frisk luft.

Ordføreren understreker at kommunen har god beredskap gjennom påskeuka.

- Trenger du noen å snakke med? På vår hjemmeside er det en oversikt over viktige telefonnumre, enten man er i en vanskelig livssituasjon, trenger noen å snakke med, eller er syk:

Lenke til viktige telefonnumre

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 2.april - tre nye med påvist smitte

Vi har fått tre positive prøvesvar siste døgn på Askøy. Dermed er det totalt 26 personer med påvist smitte.

Det ble tatt 13 nye tester i går, 1. april.

  • Vi ser det går litt i bølger med antall påvist smittede. I snitt ligger vi på omlag 1 om dagen, og totalt 26. Men dette er de med påvist smitte, og de er testet etter kriteriene fra Folkehelseinstituttet. Det er nok flere som er smittet, som ikke er i testgruppene. Derfor er det viktig at vi alle tar de forholdsregler vi kan for å begrense smitten, sier ordfører Siv Høgtun.

Pressemelding 1.april 2020 - god beredskap for å ta hånd om mange

Kleppestø sykehjem

Askøy kommune har bygget opp god beredskap for å kunne ta hånd om mange koronapasienter.

Det er ikke påvist noen nye med smitte på Askøy siste døgn. I går, 31. mars, ble det testet 11 personer, prøvesvar er foreløpig ikke mottatt.

- At vi hadde vårt første dødsfall på Askøy som følge av Covid-19 denne uken er trist. Jeg vil presisere at personen ikke var beboer ved Kleppestø sykehjem, men innlagt her for oppfølging og smertelindrende behandling etter å ha blitt utskrevet fra Haukeland universitetssykehus. Personen har vært isolert fra de andre beboerne vi har på sykehjemmet, sier Helse- og omsorgssjef, Anne-Kjersti Drange.

Bygger opp kapasitet

Helt siden starten av mars har det vært jobbet med beredskapsplaner i kommunen, knyttet til koronaviruset. Både kontinuitetsplaner, for å sikre forsvarlig drift hvis vi får mange smittede, og det å sikre nok utstyr.

En egen utstyrsgruppe jobber med å sikre at vi har både smittevernutstyr og at vi får tak i flere senger og annet nødvendig utstyr.

- Vi har allerede en del senger i beredskap og vi har i tillegg bestilt inn 26 nye senger som vi venter levert i slutten av april. Vi er i dialog med Haraldsplass sykehus om ytterligere 20 senger, som vi skal få overta når de skal skifte ut sine. Av annet smittevernutstyr har vi en god del utstyr som munnbind, hansker og frakker/drakter, slik at vi er sikret forsvarlig håndtering av smitte en tid fremover, betrygger Drange.

Tar høyde for flere smittede

I kommunens beredskapsplan er det tatt høyde for en trinnvis økning av antall plasser i sykehjem og isolering av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-smitte.

- Vi har gode rutiner som sikrer at vi ikke blander beboere med pasienter som trenger behandling for koronasmitte. Her vil det bli helt separate avdelinger, med full isolasjon.

Hvis Askøy får flere innbyggere med alvorlig koronasykdom enn det som er plass til på Kleppestø sykehjem i dag, vil antall plasser i området rundt sykehjemmet økes.

- Der er det god kapasitet. Blant annet ligger det i vår plan å ta i bruk nye lokaler som for eksempel nyoppusset del i gamle Kleppestø omsorgsbolig og lokaler i Myranetunet. Dette vil gi en økning på totalt 68 ekstra sengeplasser.

Bare nødvendig helsehjelp

På grunn av situasjonen vi er i yter hjemmetjenestene for tiden kun nødvendig helsehjelp, og kommunen har et godt samarbeid og god dialog med brukere og pårørende. Smittevernutstyr og rutiner for bruk er distribuert ut til alle avdelinger.

- Vi er trygge på at vi vil tilby forsvarlig helsehjelp til innbyggerne våre gjennom denne pandemien. Vi har utarbeidet gode planer for økt kapasitet på sykehjemsplasser, oppøkning av helsepersonell, opplæring og bruk av smittevernutstyr, sier helse- og omsorgssjefen.

Back to top