Det er påvist fire tilfeller av smitte med koronavirus på Askøy i dag og smittesporing vil pågå utover kvelden. Ett av tilfellene er knyttet til Florvåg skole.

Smitteveiene hos de fire påviste i dag er foreløpig ikke avdekket, men undersøkelser pågår.

Karantene ved Florvåg skole

På grunn av påvist smitte av covid-19 ved Florvåg skole, har kommuneoverlegen satt noen elever og andre ansatte ved skolen i karantene.

Alle nærkontakter som settes i karantene, vil bli kontaktet av helsetjenesten i løpet av kvelden. Man trenger ikke ringe koronatelefonen eller legevakt.

Hold avstand

- Andre som er tilknyttet Florvåg skole, og som ikke blir kontaktet, er ikke i karantene og trenger ikke å bli testet med mindre de har symptomer. Elever og ansatte som ikke er satt i karantene, kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. Likevel ber vi alle om å være særlig oppmerksom på å holde avstand til andre og ha god håndhygiene, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Har du symptomer på sykdom i luftveiene, skal du holde deg hjemme. Elever og ansatte som er i karantene, kan være sammen med medlemmer av husstanden som normalt. Fjernundervisning Elevene som er i karantene vil få fjernundervisning i perioden. Elever og ansatte som ikke er i karantene, møter på skole og SFO på mandag morgen som normalt.

Fire påvist lørdag

Vi har fått fire personer med påvist smitte av covid-19 i dag, lørdag.

Totalt 106 personer har fått påvist covid-19 siden mars på Askøy.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Så langt denne uken har vi hatt 6 påviste tilfeller av covid-19.

Tre av disse har kjent smittevei og er nærkontakter. Tre har ukjent smittevei. De fleste har begrenset sine kontaktflater.

Påviste tilfeller denne uken er i alder 11 til 70 år, og vi vurderer situasjonen fortløpende for endring i tiltak.

- Vi ber om at befolkningen følger nasjonale og lokale anbefalinger og tiltak, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Vi har totalt 100 påviste tilfeller siden mars på Askøy.

Bergen har hatt høye smittetall i flere uker, og har innført egne korona-tiltak. For å begrense smittespredning på Askøy og i nabokommunene, anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at vi følger noen av de samme tiltakene.

Flink til å følge anbefaliner på Askøy

- Selv om vi har hatt en økning i smittetilfeller de siste ukene, er smittesituasjonen i Askøy under kontroll. Smittesporingsteamet gjør en fantastisk jobb, de er effektive i smittesporingen og setter nærkontakter raskt i karantene. Det er med på å forhindre større utbrudd, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Erfaringen viser også at innbyggerne på Askøy har vært flinke til å følge våre anbefalinger.

- Takk til alle som er med på å holde smittesituasjonen under kontroll, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Disse anbefalingene gjelder på Askøy

 • Maksimalt 50 deltakarer på offentlige arrangement uten fast sitteplass. For arrangement med faste sitteplasser gjelder fremdeles grensen på 200 personer.
 • Serveringssteder som serverer alkohol, slepper ikke inn gjester eller serverer brennevin etter klokka 24.
 • Serveringssteder har system for registrering av gjester.
 • Lyden på utesteder og serveringssteder skal være på et slikt nivå at gjester kan holde en samtale med 1 meters avstand.
 • Hjemmekontor for innbyggere som er avhengige av kollektivtransport, der det er praktisk mulig og hensiktsmessig.
 • Bruk munnbind på kollektivtransport til og fra Bergen dersom du ikke kan holde 1 meters avstand.

Når det gjelder bruk av munnbind, følger vi nasjonale anbefalinger. Det betyr at det per nå ikke er krav til munnbind i butikker på Askøy.

Frem til 26. november

Tiltakene gjelder fra 29. oktober til 26. november. Vi følger situasjonen tett, og det kan komme endringer i tiltakene.

Nasjonale retningslinjer for hjemmebesøk

Skal du ha besøk hjemme, anbefaler vi at du følger de nasjonale retningslinjene og ikke har flere enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmene.

Skal du til Bergen kommune, må du følge Bergen sine påbud. Dette gjelder blant annet bruk av munnbind innendørs på offentlig sted der du ikke kan holde 1 meters avstand.

Kommuneoverlegen informerer om at vi siden mandag har hatt åtte nye tilfeller, to av dem med ukjent smittevei.

Vi har 14 personer i hjemmeisolasjon som vi følger opp, og 400 personer er satt i karantene. Noen av disse i andre kommuner.

- Alle nærkontakter testes fortløpende. Vi har bygget opp et godt system, og det har vært gjort en effektiv og god jobb med smittesporingen, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Hun forventer flere tilfeller av covid-19 de nærmeste dagene.

- Jeg vil oppfordre alle som bor på Askøy til å følge smittevernreglene. Det er avgjørende for å begrense smitten.

Vi har totalt 93 påviste tilfeller siden mars på Askøy.

Influensavaksine

For øvrig er influensavaksinen kommet. Pasienter i risikogruppene bes kontakte fastlegen sin for influensavaksine. Helsepersonell med pasientkontakt får influensavaksinen på arbeidsplassen sin.

Situasjonen er alvorlig

- Vi ser nasjonalt, og lokalt, at smitten øker. Og det er også flere eldre som nå blir syke. De valgene du tar i forhold til aktiviteter er avgjørende for hvordan situasjonen utvikler seg. Trener du inne eller ute, går du på byen eller er du hjemme, inviterer du til fest er du ansvarlig for at smitteverntiltakene følges, og det er du som kontaktes av smittesporerne om noen blir syke, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Hun oppfordrer alle til å tenke gjennom hvordan man opptrer i det offentlige rom, og at de som er i karantene overholder karantenereglene.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Vi har i dag fått påvist fire nye smittede med covid-19.

For to av de smittede er smitteveien ukjent. To er nærkontakter. Smittesporing pågår.

- Det er viktig at man begrenser kontaktflaten sånn at man har få nærkontakter, gjennom å holde avstand, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Hun understreker at det er viktig at alle med nyoppståtte symptomer holder seg hjemme og begrenser kontakt med andre.

Totalt har 92 personer på Askøy fått påvist covid-19 siden mars 2020.

Vi har fått tre nye tilfeller av covid-19. Alle ble testet på mandag, har vært i karantene og har kjent smittevei.

To av de nye tilfellene hører til på Askøy videregående skole. Smittesporing pågår.

Noen som allerede er i karantene vil få forlenget karantenetid, samt at flere nye personer vil bli satt i karantene.

Totalt har vi 88 med påvist smitte siden mars 2020.

Overholde karantenetiden

- Det er viktig at alle som er satt i karantene overholder karantenetiden, selv om man tester negativt. Du skal være i karantene så lenge som du har fått beskjed om, understreker kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Forskningsprosjekt CovidNor

Askøy kommune er bedt om å bidra til forskningsprosjektet CovidNor-studien. De aller fleste som smittes er i hjemmeisolasjon og følges opp i kommunehelsetjenesten. Gjennom studien, som er nettbasert, vil man kartlegge alle i hjemmeisolasjon og alle som er satt i karantene.

- På denne måten kan man være med å bidra til at vi får økt kunnskap om hvordan Covid-19-infeksjonen arter seg for alle dem som følges opp hjemme. Vi vil informere om dette til de vi er kontakt med, og legger også informasjonen på hjemmesiden vår, sier Cotta Schønberg.

Vi har i løpet av helgens smittesporingsarbeid satt over 200 personer i karantene.

I dag vil vi teste 150 personer, og forventer at vi skal teste mange utover i uken også. Forrige uke testet vi til sammen 350 personer.

- Det er viktig å huske at smitten rammer tilfeldig, og ingen har skyld i at de har fått positiv test, understreker kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg. Hun oppfordrer generelt alle med nyoppståtte symptomer om å teste seg.

Begrens antall nærkontakter Når noen får en positiv test, så vil antall nærkontakter være variabelt ut fra kontaktflaten. Vi viser til Helsedirektoratets kampanje om å begrense antallet nærkontakter og oppfordrer befolkningen til å følge disse rådene.

- Det har vært gjort en formidabel innsats fra involvert personell i smittesporingsteamet, roser ordfører Siv Høgtun (H). - Jeg ønsker å be om at vi viser hverandre respekt og raushet i den situasjonen pandemien har ført oss inn i. At man får påvist covid-19 er ikke ensbetydende med at man har opptrådt uansvarlig. Det vi kan gjøre noe med, er å ta de forhåndsreglene vi vet begrenser smitten; håndvask, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk.

Ordføreren påpeker også at å begrense antallet nærkontakter gjør jobben for smittesporerne enklere ved positiv test.

- Har man få nærkontakter, så blir listene til smittesporingen kortere.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Vi har i dag fått 3 positive prøvesvar. Alle tre har kjent smittevei.

To av de tre smittede har tilknytning til Askøy videregående skole. Flere klasser blir satt i karantene, og smittesporing pågår.

Alle nærkontakter vil bli kontaktet og satt i karantene i løpet av dagen, og alle får tilbud om test.

Totalt 85 personer har fått påvist covid-19 siden mars 2020 på Askøy.

Tre personer har fått påvist covid-19 i dag, onsdag 15. oktober.

To av dem er nærkontakter med kjent smittevei, den ene er et barn i barnehage. Ingen i barnehagen trenger å gå i karantene.

En person har fått påvist covid-19 ved innleggelse på sykehus. Smittesporing pågår, men det er avdekket at helsepersonell ved Askøy legevakt er satt i karantene.

Totalt 82 personer har fått påvist covid-19 siden mars 2020 på Askøy.

Begrens antall nærkontakter

- I tillegg til de kjente smittevernrådene som å vaske hender, holde avstand og holde seg hjemme når man har symptomer, så er det ønskelig at man begrenser antall nærkontakter. Har man mange kontaktflater er det større sjans for spredning av smitte, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Det har siste døgn kommet tre nye positive prøvesvar på covid-19. En er ansatt i Kleppe barnehage, og to avdelinger er satt i karantene.

Én ansatt i Kleppe barnehage har fått påvist covid-19. To kohorter i barnehagen er satt i karantene.

Alle som settes i karantene tilbys test.

To andre personer fikk også påvist covid-19 i går. Her drives det med smittesporing.

Alle tre har kjent smittevei, og kan spores til et utested i Bergen 3. oktober.

Totalt 79 personer har fått påvist covid-19 på Askøy siden mars 2020.

- Det er viktig at alle følger de effektive smittevernrådene: vask hender, hold avstand og hold deg hjemme om du har symptomer, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

To nye med påvist covid-19 på Askøy i dag, mandag.

Ni personer har fått påvist covid-19 den siste uken, med to nye i dag.

Totalt 76 personer har fått påvist smitten siden 18. mars 2020 på Askøy.

11 personer er i isolasjon pr nå.

Ny smittevernlege

1. oktober begynte Lotte Wilhelmsen Silnes som ny smittevernlege i Askøy kommune.

Flere kommuner søker til Askøy for å få råd og innspill i forbindelse med koronapandemien.

Det er kommet ett positivt prøvesvar på covid-19 i morgentimene i dag, og to i går. 6 personer på Askøy har fått påvist covid-19 så langt denne uka, og totalt 73 personer har testet positivt siden mars 2020.

Alle de nye smittede har kjent smittevei, og ca. 100 personer er i karantene.

Hjelper omegnskommuner

- Vi har hjulpet Øygarden med testing. De har hatt et langt større trykk den siste tiden, og da er det bra å kunne hjelpe. I tillegg er det flere kommuner som har meldt at de ønsker å komme til oss for å se hvordan vi har løst både koronatelefonen og smittesporingen, sier kommuneoverlege i Askøy, Kristin Cotta Schønberg.

Flere smittesporere i opplæring Askøy har søkt internt i kommunen etter ansatte som kan være med på smittesporing. I går ble det holdt opplæring for de om lag 30 ansatte som har meldt seg.

- Dette er viktig for å være trygge på at vi har både nok folk og god kompetanse på smittesporing. Da er vi mer effektiv når vi får smitte, sier Cotta Schønberg.

Lurer du på hvordan smittesporing fungerer? Se video:

To nye med påvist smitte på Askøy i helgen.

En askøyværing fikk påvist covid-19 fredag kveld, og en i morgentimene i dag, mandag. Begge er nærkontakter, med kjent smittevei.

Totalt 68 personer har fått påvist covid-19 på Askøy siden mars 2020.

Letter på tiltakene

Vi har i det siste ikke hatt fri smitte på Askøy. Alle tilfellene har kjent smittevei. I tillegg er antall i isolasjon og karantene på vei ned.

- Vi letter derfor på de reguleringene vi har hatt de siste ukene, og går tilbake til de nasjonale føringene. Det betyr blant annet at vi går tilbake til de vanlige besøksrutinene på sykehjemmene våre, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Vi følger situasjonen fortløpende, og vil vurdere tiltakene hvis situasjonen endrer seg.

- Har du anledning til hjemmekontor, så oppfordrer vi til det. Det vil også gi mindre press på kollektivtransporten under den pågående busstreiken. Og så er det viktig å understreke at dette ikke er over. Alle må fortsette med de kjente smittevernrådene som håndvask, holde avstand, og hold deg hjemme om du er syk, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

 


Pressemelding 21 september - to nye positive prøvesvar

To nye med påvist smitte på Askøy.

Vi fikk en påvist med covid-19 i går og en i morgentimene i dag. Begge har vært nærkontakter og vært i karantene, så smitteveien er kjent.

Tilfellene er uavhengige av hverandre, og smittesporing pågår for det siste tilfellet.

- Flere av de siste tilfellene vi har hatt den siste uken har vært flinke til å begrense kontaktflaten sin ved symptomstart, slik at færre personer må i karantene. Vi ser at det vi får nå er enkelttilfeller med kjent smittevei, og da er det riktig å lette på tiltakene i kommunen. Men det er viktig at alle fortsetter med håndvask, holder avstand, og holder seg hjemme om man er syk, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Totalt har vi nå 65 påviste tilfeller med covid-19 på Askøy siden mars.

I løpet av helgen kom det to positive prøvesvar. Totalt har 63 personer fått påvist covid-19 på Askøy siden mars.

Smittesporingen ved begge tilfellene ble avsluttet i helgen.

- Vi har kontroll på smitten på Askøy. Det er enkeltstående tilfeller. Per i dag er det 6 i isolasjon og mindre enn 50 i karantene. Smittesituasjonen gjør at vi kan myke opp noen av tiltakene, mens andre blir videreført, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

 • Vi følger nasjonal forskrift med maksimalt 20 personer på private arrangement.
 • Maksimalt 200 på offentlige arrangementer.
 • Munnbind bør benyttes på kollektivtransport der det er vanskelig å holde én meter avstand.
 • Ansatte i hjemmesykepleien, fastleger og legevakt bruker munnbind ved nær pasientkontakt.
 • Besøksrestriksjoner på sykehjemmene på Askøy videreføres.
 • Vi åpner opp for studenter i praksisplass.
 • Har du mulighet for hjemmekontor, anbefales dette.

Tiltakene varer frem til og med mandag 28. september.

Vi følger situasjonen fortløpende, og vil vurdere tiltakene hvis situasjonen endrer seg.

- Det er viktig at alle fortsetter med de kjente smittevernrådene som håndvask, holde avstand, og hold deg hjemme om du er syk, sier ordfører Siv Høgtun (H).

To nye med påvist smitte på Askøy.

Vi fikk en påvist med covid-19 i går og en i morgentimene i dag. Begge har vært nærkontakter og vært i karantene, så smitteveien er kjent.

Tilfellene er uavhengige av hverandre, og smittesporing pågår for det siste tilfellet.

- Flere av de siste tilfellene vi har hatt den siste uken har vært flinke til å begrense kontaktflaten sin ved symptomstart, slik at færre personer må i karantene. Vi ser at det vi får nå er enkelttilfeller med kjent smittevei, og da er det riktig å lette på tiltakene i kommunen. Men det er viktig at alle fortsetter med håndvask, holder avstand, og holder seg hjemme om man er syk, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Totalt har vi nå 65 påviste tilfeller med covid-19 på Askøy siden mars.

I løpet av helgen kom det to positive prøvesvar. Totalt har 63 personer fått påvist covid-19 på Askøy siden mars.

Smittesporingen ved begge tilfellene ble avsluttet i helgen.

- Vi har kontroll på smitten på Askøy. Det er enkeltstående tilfeller. Per i dag er det 6 i isolasjon og mindre enn 50 i karantene. Smittesituasjonen gjør at vi kan myke opp noen av tiltakene, mens andre blir videreført, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

 • Vi følger nasjonal forskrift med maksimalt 20 personer på private arrangement.
 • Maksimalt 200 på offentlige arrangementer.
 • Munnbind bør benyttes på kollektivtransport der det er vanskelig å holde én meter avstand.
 • Ansatte i hjemmesykepleien, fastleger og legevakt bruker munnbind ved nær pasientkontakt.
 • Besøksrestriksjoner på sykehjemmene på Askøy videreføres.
 • Vi åpner opp for studenter i praksisplass.
 • Har du mulighet for hjemmekontor, anbefales dette.

Tiltakene varer frem til og med mandag 28. september.

Vi følger situasjonen fortløpende, og vil vurdere tiltakene hvis situasjonen endrer seg.

- Det er viktig at alle fortsetter med de kjente smittevernrådene som håndvask, holde avstand, og hold deg hjemme om du er syk, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 18 september - 1 med påvist smitte

Vi fikk ett positivt prøvesvar i går ettermiddag, i tillegg til to tidligere på dagen (disse ble meldt i egen pressemelding 17/9 klokken 12.24).

Av de tre påviste i går har én person ukjent smittevei.

- Smittesporingen på alle tre er avsluttet, sier fungerende smittevernlege Arild Iversen.

Totalt har 61 personer fått påvist Covid-19 på Askøy siden mars 2020.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 17 september - to nye med påvist smitte

Det har i dag kommet to positive prøvesvar på Askøy.

Vi har i dag fått én positiv test på et helsepersonell i hjemmesykepleien. Nærkontakter er satt i karantene, blir testet og fulgt opp.

- Smittesporingen er avsluttet, og vi innfører nå bruk av munnbind i hjemmetjenestene våre, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Vi har også fått melding om én person bosatt på Askøy, som har testet seg i Bergen, som har fått positiv test i går. Der holder vi nå på med smittesporing.

Totalt har 60 personer på Askøy fått påvist Covid-19 siden 18. mars.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 16 september - viderefører anbefalte tiltak

Etter en totalvurdering velger vi å videreføre de anbefalte smitteverntiltakene vi har fulgt den siste uken, frem til 22. september, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Askøy og Bergen har kort avstand, og mange pendler inn og ut for å jobbe - begge veier. Bergen viderefører sine restriksjoner til 22. september.

- Vi anbefaler derfor at vi viderefører de samme restriksjonene vi har hatt frem til den samme datoen, sier kommuneoverlegen:

 • Fortsatt besøksrestriksjoner ved sykehjemmene på Askøy
 • Anbefalt grense ved private samlinger er maks 10 personer, 50 i offentlige. Er man utendørs kan offentlige arrangement samle inntil 200 personer.
 • Studenter får utsatt praksisplass i kommunale tjenester.
 • Anbefaling av munnbind ved kollektivreiser, hvis det er vanskelig å overholde avstand på 1 meter til andre reisende.
 • Hjemmekontor videreføres for alle administrativt ansatte i Askøy kommune. Det oppfordres til bruk av hjemmekontor for alle andre som har anledning til dette.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 15 september - nye med påvist smitte

Det er påvist to nye smittede med Covid-19 i forbindelse med smitteutbruddet på Træet skole.

Det medfører at ett klassetrinn er satt i karantene til og med 21. september.

- De som blir satt i karantene, blir kontaktet av helsetjenesten. De trenger ikke ringe koronatelefonen eller legevakt, sier kommuneoverlege Kristin COtta Schønberg.

- Det er viktig at de som nå settes i karantene tar dette på alvor og holder seg hjemme, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Totalt har 58 fått påvist smitte på Askøy siden 18. mars 2020.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 15 september - unngå unødvendige reiser

Klokken 10:52 

Ingen klyngesmitte i forbindelse med smittetilfellet ved Kleppestø ungdomsskole.

Det er ikke kommet flere positive prøver fra smittesporingen ved Kleppestø ungdomsskole eller NAV Askøy etter de to smittetilfelle 8. september. Elevene er tilbake ved skolen igjen i dag.

Ved Træet skole er tre klasser fortsatt i karantene.

- Det er jobbet svært godt med smittesporing på Askøy, og det hjelper til med å begrense smittespredningen lokalt. Men vi er tett på Bergen, der er det fortsatt økende smittetall. Og viruset sprer seg lett. Derfor vil jeg fortsatt oppfordre innbyggerne våre til å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 14 september - Ingen nye positive prøver

Det kommer jevnlig svar på prøver, så langt i dag er det ingen nye positive prøver på Askøy.

Det testes omlag 150 askøyværinger daglig på testsenteret på Helsetunet på Kleppestø.

Svar på prøvene kommer inn fortløpende.

Vær raus

- Det er viktig at vi er rause med hverandre når vi er på butikken. Du handler det du skal og går ut igjen. Naboen kan man prate med utenfor, så blir det mindre press i butikkene. Avstand er det beste smittevernrådet, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Vi må bry oss om hverandre

- Vi hadde flere smittetilfeller forrige uke. Kommunehelsetjenesten gjorde en fantastisk jobb med rask og effektiv smittesporing. Jeg vil fortsatt oppfordre alle til å følge smittevernrådene, for å begrense smitten. Vi må beskytte oss selv, for å beskytte andre som er sårbare. Vi må bry oss om hverandre. Tusen takk til alle som bidrar og følger våre anbefalinger om smitteverntiltak, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342 


Pressemelding 11 september 4 nye smittede på Askøy - oppdatert

Fredag ettermiddag 11. september kom det fire positive prøver for koronaviruset, fra personer bosatt på Askøy.

Det ble umiddelbart iverksatt omfattende smittesporing som førte til at ca. 80 personer nå er satt i karantene, deriblant tre skoleklasser ved Træet skole.

Alle de fire nye tilfellene har kjent smittevei og smittesporingen er fullført. Spredningsfaren vurderes å være minimal fra disse tilfellene.

Træet skole har fulgt de nasjonale retningslinjene for smittevern i skolen og derfor skal de som ikke er satt i karantene ved skolen møte som normalt til undervisning mandag 14. september.

Kommunen kunne ikke offentliggjøre det eksakte tallet av smittede før lørdag 12. september på grunn av laboratorietekniske årsaker.

- Selv om smittesporingen har vært rask og effektiv, og spredningsfaren er minimal fra disse tilfellene, vil jeg oppfordre alle til å følge smittevernrådene og anbefalingene vi har gitt, sier ordfører Siv Høgtun (H). 

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 11 september - mange prøvesvar, ingen positive

Mandag til onsdag ble 541 personer testet for covid-19 på Askøy. De fleste prøvesvarene er nå kommet, alle er negative.

Omlag 500 personer ble satt i karantene etter 7 positive prøvesvar i begynnelsen av denne uken. 541 ble testet til nå er alle prøvesvarene negativ.

157 ble testet torsdag, og omtrent like mange blir testet i dag (fredag).

Negative prøvesvar betyr ikke at karantenetiden er over:

- Jeg vil presisere at alle som er satt i karantene, skal være i karantene selv om du tester negativt for covid-19. Karantenetiden skal overholdes uansett, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Det betyr at alle som er i karantene skal være hjemme fra jobb og skole, ikke reise med offentlig transport og unngå besøk. Vi anbefaler om det er mulig å ikke gå på offentlige steder som butikker. Dere som bor sammen kan omgås normalt.

- Det er mange som gjør en kjempeinnsats for å unngå smittespredning. Det er helt avgjørende for å slå ned smitten. Jeg vet at dette er krevende for mange og at vi alle er lei av å forholde oss til smittevernregler døgnet rundt. Husk den innsatsen vi nå gjør, kan føre oss tilbake til mer normalisert hverdag raskere, sier ordfører Siv Høgtun.

De siste ukene viser hvor fort viruset kan spre seg, sier ordfører Siv Høgtun.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 10 september - effektiv smittesporing

500 er satt i karantene på Askøy. - Vi må få lov å si at det jobbes fantastisk godt med smittesporing på Askøy.

Smittesporing kan være svært omfattende arbeid, for å kartlegge hva smittede har gjort, hvor de har vært og hvem de har møtt. På kort tid ble 7 personer med positiv koronatest smittesporet, 2 med bosted i Bergen, 5 på Askøy.

Mandag til onsdag denne uka er 541 testet for Covid-19 på Askøy, mens det er kommet 350 telefoner til koronatelefonen. I tillegg er det mange som bestiller time for test via kommunens hjemmeside.

I forbindelse med denne ukes smittesporing er det tatt over 700 telefoner, og 500 er satt i karantene.

Ordfører Siv Høgtun roser kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg og smitteoppsporingsarbeidet de siste dagene.

- Smitteoppsporingen på de syv personene er fullført. Jeg er imponert over jobben de har gjort de siste dagene.

Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemelding 9 september - 5 nye smittetilfeller

Det har siden i går ettermiddag kommet 5 nye smittetilfeller på Askøy. Vi anbefaler samme tiltak som Bergen kommune frem til 18. september.

Status på Askøy onsdag 9. september I går kveld (8.9.20) fikk vi tre nye med påvist smitte, og i dag, 9.9.20, har vi fått to nye bekreftede tilfeller på Askøy. Siste døgn er det 7 som er bekreftet smittet. To er bosatt og testet i Bergen, men jobber ved Kleppestø ungdomsskole og NAV Askøy. Smittesporingen for disse to er ferdig på Askøy. I overkant av 200 er satt i karantene etter disse to tilfellene.

- De fem siste tilfellene er alle bosatt og testet på Askøy. Vi driver smittesporing på alle fem, og de generelle tiltakene våre er isolasjon og karantene, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Totalt har 53 askøyværinger fått påvist smitte av covid-19.

Anbefalinger til innbyggere på Askøy

Askøy kommune oppfordrer innbyggerne til å unngå unødvendige reiser til Bergen frem til 18. september.

Enten du jobber i Bergen, Askøy eller andre omegnskommuner, så anbefaler vi å bruke hjemmekontor så langt det er mulig. Ansatte i Askøy kommune, som kan, skal som hovedregel ha hjemmekontor, og skal kontakte nærmeste overordnede for nærmere avklaring.

Reisende til Bergen med kollektivtransport oppfordres til bruk av munnbind, om du ikke kan holde 1 meter avstand til medpassasjerer.

Vi følger Bergen kommunes retningslinjer og oppfordrer til at man maksimalt er 10 personer tilstede på private arrangement, og 50 på offentlige arrangement.

Stenger sykehjem på Askøy

Frem til 18. september stenges sykehjemmene på Askøy for besøkende. Dette på grunn av en uavklart smittesituasjon i samfunnet.

Alle må hjelpe til

- Dette er en alvorlig situasjon, og vi kan forvente mer smitte. Derfor anbefaler vi nå disse strenge tiltakene. Vi må ta frem dugnadsånden igjen, og må alle tenke hvordan hver og en av oss kan begrense smitten. Vurder om det er nødvendig å ta turen til Bergen, og følg de anbefalingene som nå er kommet fra Askøy kommune. Jeg vet at dette er en krevende situasjon for mange, og jeg vil takke alle for den innsatsen dere har gjort så langt, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Vi ser situasjonen fortløpende, og vil vurdere tiltakene hvis situasjonen endrer seg.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342


Pressemeldinger 8 september

Klokken 14.40: Kleppestø ungdomsskole stengt til 14. september

Grunnet påvist smitte av covid-19 hos en av skolens ansatte, har kommuneoverlegen vedtatt å stenge Kleppestø ungdomsskole for normal drift til og med mandag 14. september.

Elevene vil få fjernundervisning i perioden.

Elever og ansatte som vurderes som nærkontakter blir oppringt av helsetjenesten i Askøy kommune, der de vil få informasjon om karantene og tidspunkt for testing.

Elever som ikke er satt i karantene, men som må være hjemme fordi skolen er stengt, kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. Likevel ber vi alle om å være særlig oppmerksom på avstand til andre og god håndhygiene. Har man symptomer på luftveisinfeksjon, skal man holde seg hjemme.

Ansatte og elever i karantene, kan omgås husstandsmedlemmer som normalt.

- Vi har iverksatt et strengt tiltak ved å stenge skolen, og ber at elever og foresatte følger opp og tar dette på alvor, for å begrense et smitteutbrudd, sier ordfører Siv Høgtun.

Klokken 14.29: En smittet ved NAV-kontoret på Kleppestø

Vi meldte i dag tidlig at Kleppestø ungdomsskole er stengt på grunn av et påvist smittetilfelle hos en ansatt ved skolen. Nå er det klart at en ansatt på NAV-kontoret på Kleppestø også har testet positivt.

Vedkommende bor i Bergen, men jobber på Askøy. 

- Vi har foreløpig satt seks stykker i karantene på Askøy i forbindelse med denne smittede. Om det blir flere vil smittesporingen avgjøre. Bergen kommune jobber parallelt med smittesporing siden vedkommende bor der, men jobber på Askøy, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Påvist smitte på Kleppestø ungdomsskole

Tidligere i dag ble det kjent at en ansatt ved Kleppestø ungdomsskole har testet positivt, og elevene er sendt hjem mens smittesporingen pågår. Også i dette tilfellet gjelder det en ansatt som er bosatt i Bergen kommune.

- Elevene har fått beskjed om å dra hjem hver for seg, og jeg vil oppfordre at man ikke samler seg i grupper og tenker at man har fri fra skolen, sier ordfører Siv Høgtun.

- Vi har lite smitte på Askøy, men det er kort vei til Bergen, og det får konsekvenser hos oss. Derfor er det veldig viktig at folk huske på smittevern og å holde avstand, understreker ordføreren.

Klokken 14.18: Ministerbesøk avlyst

På grunn av koronasituasjonen utsettes det planlagte møtet mellom kommunestyret og kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H) i dag.

- Vi har sett frem til møtet med ministeren, som skulle holde en innledning under et kommunestyremøte i dag, der tema var FNs bærekraftmål. Møtet skulle arrangeres på Kleppestø ungdomsskole, som i dag tidlig ble stengt på grunn av et påvist smittetilfelle med covid-19. Dermed måtte vi avlyse arrangementet, og da falt noe av intensjonen med møtet vekk, sier ordfører Siv Høgtun.

Hun håper at arrangementet kan gjennomføres ved en senere anledning.

Klokken 09.30: En påvist smittet ved Kleppestø ungdomsskole

En ansatt ved Kleppestø ungdomsskole har fått påvist smitte av Covid-19. Alle elever sendes hjem.

Skolen blir rutinemessig stengt frem til man får oversikt over situasjonen. Smittesporing er startet, og det jobbes nå med å se på nærkontakter og hvem den smittede har vært i kontakt med.

- Det er dette som er smittesporing, og her har vi rutiner for å kartlegge dette, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Askøyskolene har egne rutiner som følges hvis koronasmitte påvises på en skole.

Ikke ring koronatelefonen

Smittesporingen vil avdekke hvem som har vært i kontakt med hvem, og kommuneoverlegen ber at ingen elever/foresatte ringer koronatelefonen eller legevakten på egenhånd. Alle nærkontakter blir oppringt av smittesporings-teamet.

Elever og lærere som er sendt hjem kan omgås husstandsmedlemmer som normalt, men må holde seg hjemme til situasjonen er avklart.

Alle nærkontakter vil bli kontaktet.

Totalt har 49 personer fått påvist smitte av covid-19 i Askøy kommune siden mars.

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342 


Pressemelding 1 september - to nye smittet med Korona

Det har i dag, 1. september, kommet to positive prøvesvar på Covid-19.

Tidligere i dag (klokken 13.49) ble det sendt en pressemelding da vi fikk tilbake et positivt prøvesvar på Covid-19. I ettermiddag har det kommet ett tilfelle til.

Det betyr at det i dag har kommet to (2) nye påviste smittetilfeller på Askøy.

Vedkommende som har fått påvist smitte i ettermiddag er isolert og smittesporingen er ferdig. Det er fortsatt 19 i karantene.

Totalt har kommunen 48 påviste tilfeller.

1. september 2020 klokken 13.50 - 1 ny med påvist smitte

Det er én (1) ny med påvist smitte på Askøy.

Smittesporingen er utført og nærkontakter er satt i karantene.

Status per i dag er 19 personer totalt i karantene.

47 personer har fått påvist smitte av Covid-19 på Askøy.

En askøyværing har testet positiv på korona. Vedkommende er ikke bosatt i kommunen.

Vedkommende som har fått påvist smitte har tatt testen på Askøy, men bor i en annen kommune.

- Nærkontakter følges opp, og vi er i gang med smittesporing. Vi har satt tre nye i karantene, sier kommueoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Totalt har 46 personer på Askøy fått påvist smitte av Covid-19.

Det er ikke kommet nye bekreftede smittetilfeller i dag. Det testes mange askøyværinger daglig, og ingen prøveresultat mottatt i dag er positive for Covid-19. 

- Vi har god testkapasitet, sier kommuneoverlege Kristin Schønberg. 

Registrer deg på alle arrangement

Det er veldig viktig at alle registrerer seg når man deltar på ulike arrangement.

- Enten du er på treningssenter, i kirka eller på idrettsarrangement, så er det muligheter for å registrere seg. Dette er en del av dugnaden, og er til stor hjelp i smittesporingsarbeidet, sier ordfører Siv Høgtun.

Etter de to påviste smittetilfellene 24. august har det vært jobbet mye med smittesporing.

- Dette er svært tidkrevende arbeid, siden det er personer med stor kontaktflate. Vi har nå to mistenkt smittede, som ikke er bekreftet. Disse er nærkontakt av de to med påvist smitte, og har utviklet symptomer, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

55 askøyværinger er satt i karantene. I tillegg er 28 personer i andre kommuner satt i karantene.

- Dette er personer vi har kartlagt som har vært i kontakt med våre smittetilfeller, sier Schønberg.

Stor økning i testing Det er stor økning i tester, og Askøy ligger opp mot 500 i uka nå.

Totalt har 45 personer fått påvist smitte av Covid-19 i kommunen. Registrer deg på alle arrangement Det er veldig viktig at alle registrerer seg når man deltar på ulike arrangement.

- Enten du er på treningssenter, i kirka eller på idrettsarrangement, så er det muligheter for å registrere seg. Dette er en del av dugnaden, og er til stor hjelp i smittesporingsarbeidet, sier ordfører Siv Høgtun.

To nye askøyværinger har fått påvist smitte.

Vi har to nye påviste smittetilfeller på Askøy. Begge relateres til smitteutbruddet i Bergen i forbindelse med studieoppstart.

Personene har stor omgangskrets, smittesporingen er omfattende, men er godt i gang.

Totalt har 45 askøyværinger fått påvist smitte av Covid-19.

Test deg

Ordfører Siv Høgtun oppfordrer alle askøyværinger med symptomer å bestille time til testing.

Vi har god testkapasitet på Askøy. Har du symptomer på Covid-19, er det viktig at du bestiller test. Primært via skjema på hjemmesiden til Askøy kommune.

Bestill time her:

Testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus

Har du ikke tilgang til internett kan du ringe koronatelefonen: 56 15 57 57

Spørsmål fra media:

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Back to top