Fra mandag 21. desember vil Askøy følge nasjonale koronatiltak. Dette ble bestemt av rådmann i KKL (kommunal kriseledelse) i dag.

To nye positive prøvesvar

Vi har i dag fått to nye påviste med covid-19. Begge har kjent smittevei.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 225

Opphever lokale koronatiltak

- Jeg takker alle innbyggerne og næringslivet som lojalt har fulgt opp smittevernrådene. Det kan vi se har gitt resultater, smittetallene har flatet ut. Vi går nå over til nasjonale smittevernregler. Men jeg vil minne om at de nasjonale reglene er strenge og jeg oppfordrer alle til å følge dem. Det går mot julefeiring. Som det meste dette året, blir julen også annerledes for mange. Julen er en tid der vi ønsker å være sammen, men i år må dette dessverre begrenses. Jeg håper at det blir en fin julefeiring selv om vi må holde avstand til hverandre, sier ordfører Siv Høgtun.

Strenge smittevernregler

Dette blir endret fra 21. desember, i tråd med nasjonale regler og anbefalinger:

Besøk og sosial kontakt: Vi må fortsatte begrense antall personer vi har kontakt med. Du kan ha inntil 5 gjester på besøk i tillegg til husstandsmedlemmene. På to av dagene i julen kan du ha inntil 10 gjester, men klarer du ikke å gjennomføre selskapet med én meters avstand, må du ha færre.

Arrangementer: Det kan være maks 20 deltakere på privat sammenkomst i leid eller lånt lokale. Ved innendørs arrangement kan det være 50 personer uten fastmonterte seter, og 200 med fastmonterte seter. På utendørs arrangement kan det være 200 personer uten faste sitteplasser, og maks 3x200 deltakere med fastmonterte seter. Det er i tillegg krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester.

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter: Kan gjennomføres, men må følge nasjonale veiledere for avstand, antallsbegrensning og forsterket hygiene. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Barn under 20 år kan unntas fra avstandsreglene.

Butikker og kjøpesentre: Må følge nasjonale veiledere for smittevern, det vil si tilrettelegge for god hygiene og sikre en meters avstand mellom handlende.

Munnbind: FHI anbefaler bruk av munnbind når avstand ikke kan opprettholdes og smitterisikoen tilsier det. Det er påbud om at personer i karantene må bruke munnbind om de må bruke offentlig transport, og anbefaling om at smittede personer bør bruke munnbind når de har mindre enn en meters avstand til dem de bor med. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind.

Hjemmekontor: Er fortsatt anbefalt når det er mulig

Skoler, barnehager og studiesteder: Følger gult smittevernnivå i nasjonal veileder. Studiesteder er oppfordret til å redusere undervisning og annen aktivitet som gir økt mobilitet og press på kollektivtrafikken.

Serveringssteder: Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenkestopp, avstand og registrering av gjester. Det er nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22.00.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top