Vi fikk meldt 5 tilfeller fredag og 4 lørdag. Ingen nye søndag.

Sju av tilfelle fredag og lørdag tilhører utbruddet og var hustandsmedlemmer i karantene. Av de to andre har én ukjent smittevei. De utløser heller ingen i karantene.

  • Påviste uke 12: 38 personer, hvorav 31 hører til utbruddet.
  • Tester utført uke 12: 1513 (ny rekord)
  • Isolasjon: 35 personer

- Til sammen har vi 81 personer som har blitt smittet i utbruddet i tilknytning til bedehusmøter. Utbruddet er under kontroll, og helsetjenestene har fortsatt oppfølging av mennesker som er syke med Covid-19-infeksjonen, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

I miljøundersøkelsen av alle som hadde vært på bedehus siste 14 dager forut for utbruddet, har 200 personer blitt testet. Alle disse har testet negativt.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 367

Totalt vaksinerte hittil er 3838. Av disse er 1513 fullvaksinerte.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top